nieuws

Vestigingsklimaat in Nederland verbetert

bouwbreed Premium

amsterdam – Het Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven wordt steeds beter. Qua kosten kan Nederland zich steeds beter meten met andere landen in Europa, blijkt uit onderzoek van KPMG.

Uit het tweejaarlijkse onderzoek naar de bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland en Singapore, blijkt dat Nederland beter scoort dan landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Italië. En ook Japan en de Verenigde Staten moeten Nederland voor laten gaan.

Ondernemingen die op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplaats, zijn wereldwijd het meest voordelig uit in Singapore. De kosten die een vestiging met zich meebrengen, zijn hier het laagst. De onderzochte landen zijn qua kosten vergeleken met de Verenigde Staten. In het onderzoek zijn 27 soorten kosten waarmee ondernemingen in de bedrijfsvoering te maken hebben, in ogenschouw genomen.

Van de Europese landen scoren Frankrijk en Nederland het best. Met een kostenvoordeel van 4,4 procent boven de Verenigde Staten zijn de kosten in beide landen nagenoeg gelijk. Japan en Duitsland zijn de duurste van de onderzochte landen. Zij hebben een kostennadeel ten opzichte van de Verenigde Staten van 6,9 en 7,4 procent.

“De concurrentiepositie van Nederland is ten opzichte van 2004 aanzienlijk verbeterd”, constateert Elbert Waller, International Affairs Executive van KPMG. Waller: “Twee jaar geleden had Nederland nog te maken met een fors kostennadeel ten opzichte van de Verenigde Staten en waren wij alleen voordeliger dan Duitsland. Dit jaar laten wij de meeste Europese landen achter ons. Net als twee jaar geleden zijn de transport- en logistiekkosten in Nederland het laagst.”

Aantrekkelijk

Qua bedrijfsactiviteit is Nederland met name aantrekkelijk voor bedrijven die actief zijn op het gebied van agri-food processing en research & development.

Opmerkelijk is overigens dat de verschillen in kosten tussen de diverse landen vergeleken met 2004 aanzienlijk kleiner geworden zijn. Hoewel Japan ook nu één van de duurste landen is om je als bedrijf te vestigen, heeft het land het kostennadeel van 23,8 procent verlaagd naar een kostennadeel van 6,9 procent. Enerzijds heeft dit te maken met de zwakke positie van de yen, anderzijds zijn de Japanse steden erin geslaagd de kosten van vestiging aanzienlijk terug te schroeven. En Canada, vanouds het goedkoopste vestigingsland, heeft door de dure Canadese dollar moeten inleveren.

KPMG heeft zowel gekeken naar de kosten die een ondernemer moet maken bij het opstarten van zijn bedrijf als naar de operationele kosten over een periode van 10 jaar. Per sector zijn onder meer de kosten van energie, transport, telecommunicatie en arbeid onderzocht evenals de fiscale kosten.

Reageer op dit artikel