nieuws

Samenwerking tussen Friese corporaties

bouwbreed

veenwouden – Woningstichting Dantumadeel, Stichting Christelijke Woonmaatschappij Patrimonium, Woning-stichting Kollumerland en Woningcorporatie Dongeradeel, gaan in toenemende mate samenwerken op het gebied van wonen. Doelstelling van de samenwerking is enerzijds de aanwezige kennis, ervaring en middelen doelmatiger en doelgerichter te kunnen aanwenden ten behoeve van de volkshuisvesting in Noord-Oost Friesland. Anderzijds om als gezamenlijke corporaties aanspreekpunt […]

veenwouden – Woningstichting Dantumadeel, Stichting Christelijke Woonmaatschappij Patrimonium, Woning-stichting Kollumerland en Woningcorporatie Dongeradeel, gaan in toenemende mate samenwerken op het gebied van wonen.

Doelstelling van de samenwerking is enerzijds de aanwezige kennis, ervaring en middelen doelmatiger en doelgerichter te kunnen aanwenden ten behoeve van de volkshuisvesting in Noord-Oost Friesland. Anderzijds om als gezamenlijke corporaties aanspreekpunt en partner te zijn voor instanties en organisaties werkzaam op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Het samenwerkingsverband presenteert zich onder de werknaam Saillant.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels