nieuws

Rijk vangt bot met belasting grondwater

bouwbreed

den haag – Pogingen van de Belastingdienst om grondwaterbelasting te heffen voor een aantal werken ten behoeve van de hsl-zuid/A16 zijn weinig succesvol gebleken. De vrijstellingsmogelijkheden zijn gretig benut en een (na)heffing die werd opgelegd heeft het niet gehouden bij de Hoge Raad. Die floot de dienst terug in een zaak over een bouwput tussen Prinsenbeek en de Belgische grens.

Deze uitspraak kan ook belangrijk zijn voor andere bouwprojecten. De grondwaterheffing van ruim 18 cent per kubieke meter voor water dat aan bouwputten wordt onttrokken, is bedoeld om verdroging van het landschap tegen te gaan. Bouwers moeten zich erdoor aangemoedigd voelen zo weinig mogelijk water weg te pompen.

Er bestaat een vrijstellingsregeling voor gevallen waarbij de onttrekkingsperiode niet langer duurt dan vier maanden en niet meer dan 50.000 kuub per maand wordt weggepompt. Op het genoemde spoor- en snelwegtraject is bewust geprobeerd steeds aan de vrijstellingseis te voldoen. Bouwputten voor viaducten die naast elkaar liggen, werden aangemerkt als separate werken met een eigen nummer.

Een naheffing van de Belastingdienst voor een bedrag van 38.908 euro werd medio 2004 ongegrond verklaard door het Gerechtshof in Den Bosch. Die verlaagde de aanslag tot een bedrag van 19.099 euro. De staatssecretaris van Financiën ging hiertegen in cassatie bij de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft betrekking op een bouwput waar beduidend langer dan vier maanden water werd onttrokken, maar waarbij de onttrekking zes weken werd onderbroken. Daardoor is er volgens de Hoge Raad sprake van twee afzonderlijke perioden die allebei aan de eisen voldoen. De Raad kan geen onderbouwing vinden die stelt dat er “per bouwproject slechts eenmaal van een periode van onttrekking van grondwater in de zin van de Wbm sprake kan zijn”, zo stelt deze in zijn uitspraak.

Onderbrekingen

De Belastingdienst is uiteraard teleurgesteld. “Wij hebben betoogd dat de bedoeling van de wet niet is dat je met onderbrekingen in feite tot een permanente vrijstelling kunt komen”, reageert woordvoerder Roel van Koperen van het ministerie van Financiën. Maar de Hoge Raad meent, zo constateert hij, dat dit dan maar duidelijker had moeten worden aangegeven.

De bouwer van het hsl/A16-traject, de combinatie BAM/Heijmans, was aan de Wbm weinig geld kwijt. Niet alleen door werken slim te separeren maar ook door water in het gebied terug te voeren. Want dan is er – ook in juridische zin – geen sprake van onttrekking. Dit is bijvoorbeeld op ruime schaal gebeurd bij de aanleg van de tunnelbak ter hoogte van Prinsenbeek.

Reageer op dit artikel