nieuws

Regels asbest en hijswerk vernieuwd

bouwbreed

den haag – De overheid stelt voortaan alleen globale veiligheidseisen voor asbest- en hijswerkzaamheden. De gedetailleerde voorschriften zijn een zaak van de betrokken bedrijfstakken zelf.

Het ministerie van Sociale Zaken en de bedrijfstakken �asbest� en �verticaal transport� hebben gisteren in een convenant vastgelegd dat de certificatie voor veilige werkomstandigheden op nieuwe leest wordt geschoeid. Kern van de afspraak is dat de overheid zich terugtrekt en de gedetailleerde regelgeving overlaat aan de bedrijfstakken zelf. De gedachte daarachter is dat de bedrijfssectoren in overleg met de achterban zelf veel beter in staat zijn de nauwgezette voorschriften bij risicovol werk op te stellen. De overheid ziet er wel op toe dat de afspraken binnen de bedrijfstakken voldoende zijn. Sociale Zaken blijft ook verantwoordelijk voor de aanwijzing van de onafhankelijke keuringsinstellingen, die de certificatie van bedrijven of werknemers beoordelen.

Met de ondertekening van het convenant is geregeld dat Sociale Zaken wat betreft de certificatie voor asbestverwijdering voortaan zaken doet met de Stichting Certificatie Asbest. De stichting Toezicht Certificatie Vertikaal Transport gaat voortaan over de veiligheidsvoorschriften voor hijswerkzaamheden, zoals het werk met (bouw)kranen, funderings- en grondverzetmachines. In de twee beheersstichtingen zijn werkgevers en werknemersorganisaties vertegenwoordigd, evenals verschillende secties binnen de branches.

Het is aan de nieuwe beheersstichtingen om de certificatieschema�s op te stellen waarin de veiligheidseisen worden opgenomen. In de schema�s staan ook afspraken voor periodiek toezicht op de certificaathouder en sancties bij overtredingen. Verder worden afspraken vastgelegd voor het voeren van een logo waarmee het betreffende bedrijf kan laten zien gecertificeerd te zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels