nieuws

Niet anders gewend

bouwbreed

De meningen over het openstellen van de grenzen voor werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie blijven sterk verdeeld. De tegenstanders hanteren drie argumenten. Overigens niet steeds in dezelfde rangorde. Tegen openstelling pleit het bestaan van een omvangrijke binnenlandse werkloosheid. Polen en andere natio- naliteiten zouden bij het vervullen van vacatures Nederlandse werkzoekenden […]

De meningen over het openstellen van de grenzen voor werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie blijven sterk verdeeld. De tegenstanders hanteren drie argumenten. Overigens niet steeds in dezelfde rangorde. Tegen openstelling pleit het bestaan van een omvangrijke binnenlandse werkloosheid. Polen en andere natio-

naliteiten zouden bij het vervullen van vacatures Nederlandse werkzoekenden verdringen. In het bijzonder ook jongeren zouden hiervan de dupe kunnen zijn. Als tweede argument wordt gewezen op enkele lidstaten om ons heen die hun grenzen

tot 2011 voorlopig, geheel of gedeeltelijk, gesloten houden. Dit kan tot gevolg hebben dat de toestroom naar ons land onevenredig groot kan worden. Ten slotte is er het gevaar van sociale dumping. Oost-Europese werknemers zouden arbeidsvoorwaarden willen accepteren die duidelijk onder de Nederlandse standaard liggen. In eerste aanleg zal dan in bedrijfstakken met collectieve arbeidsovereenkomsten zonder algemeen verbindend ververklaring druk op de lonen ontstaan bij CAO-vernieuwing met als uiteindelijk resultaat een aantasting van de beloning en dus de welvaart van de Nederlandse werknemer.

De argumenten lijken mij niet allemaal even geldig. Dat er sprake zal zijn van verdringing blijkt niet in de sectoren die door een schreeuwend tekort aan personeel nu al een beroep (mogen) doen op Oost-Europeanen. Als andere grenzen dicht blijven “Moeten wij niet het putje worden waar al het water heen stroomt”, liet minister Bot weten na beraad tussen enkele bewindslieden. Staatssecretaris Van Hoof vindt dat de grens gewoon open moet. Een kritisch CDA-geluid, gevoegd bij de tegenstand ter linkerzijde in de Tweede Kamer, maakt het uiterst onzeker of de huidige beperkingen worden opgeheven. Blijft over de sociale dumping die door de vakbonden wordt gevreesd. Dat is een reëel gevaar. Internationale chauffeurs ondervinden op dit moment al de gevolgen van de overschakeling van werkgevers op goedkopere Polen.

Werkgelegenheid verschuift – er treedt dus verdringing op – en de beloning staat onder druk.

Nu is transport een activiteit die niet alleen letterlijk mobiel is, maar ook organisatorisch niet zo moeilijk verplaatsbaar. Zeker met de hedendaagse mogelijkheden tot communicatie. Maar je zult maar de chauffeur zijn die de gevolgen ondervindt door het verlies van je baan. In andere bedrijfstakken die hun hele productieproces verplaatst zagen zou in dit perspectief ook sprake zijn van sociale dumping. Goedkopere arbeid en mogelijk minder regels zijn argumenten voor de verplaatsing. De lagere lonen slaan elders neer en dragen daar bij aan een hogere welvaart.

De bouw is een van de bedrijfstakken waar de productie in belangrijke mate plaatsgebonden is. Zelfs voor een flink deel van de materialen die toegeleverd worden is afstand een beperkende factor bij het overwegen van verplaatsing. Van een betekenisvolle werkloosheid is op dit moment geen sprake. De grens zou dus open kunnen. Zolang voor reguliere werkgevers wordt gewerkt is de cao van toepassing. Er is echter een grijs gebied van detachering en zzp-ers. Nog erger is echter het zwarte gebied, waar met illegalen gewerkt wordt. Regelmatig zijn op het beeldscherm reportages te zien van mensonterende huisvesting van al of niet illegale werknemers uit de nieuwe EU-landen. Vorige week nog en wat was het commentaar van de persoon die de �huisvesting� verzorgde: “Het zijn Polen die leven thuis ook zo, ze zijn niet anders gewend”. En dit in een situatie die zelfs tegenstanders van de dierenbescherming voor geen enkel dier aanvaardbaar zouden achten. Dit is echte sociale dumping. Die kan ontstaan door illegaal handelen en malafide bedrijven en personen. Controle is nodig door arbeidsinspectie en gemeenten.

Het openstellen van de grens beperkt het aantal illegalen en levert een bijdrage aan het bestrijden van deze praktijken.

Reageer op dit artikel