nieuws

MNP: Nederland is reeds in 2015 problemen met fijn stof de baas

bouwbreed

bilthoven – Nederland kan de problemen met fijn stof eerder de baas zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Met aanvullende nationale en lokale maatregelen en Europees beleid kan Nederland tegen 2015 al voldoen aan de Europese fijnstofnorm. Dat is tien jaar eerder dan tot voor kort werd aangenomen.

Dat concludeert het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) in een gisteren gepubliceerd rapport. Vorige week maakte staatssecretaris Van Geel (milieu) al bekend dat de nieuwe prognoses van het MNP een optimistischer beeld laten zien over de luchtkwaliteit in Nederland.

Het MNP zegt nu dat Nederland eerder aan de Europese eisen voor fijn stof kan voldoen, omdat nieuwe berekeningen “sterke aanwijzingen” opleveren dat de lucht boven ons land 10 tot 15 procent schoner is dan gedacht. De vervuiling door roet en fijn stof is vooral een probleem van de Randstad en steden.

De verschillen ten opzichte van de prognoses van vorig jaar zijn het grootst in landelijk gebied. In Noord-Brabant en Limburg, die op eerdere kaarten helemaal rood ingekleurd waren, is de toestand minder ernstig. De vieze lucht concentreert zich daar op een aantal plaatsen, zoals boven varkenshouderijen.

Het planbureau heeft geen directe oorzaak van de minder vuile lucht kunnen aanwijzen. Het MNP denkt dat de verklaring deels gezocht moet worden in de verfijndere meetmethodes.

Het MNP verwacht de hoogste concentraties van fijn stof in 2010 in de regio�s Rijnmond, Amsterdam, Utrecht en op enkele locaties in Noord-Brabant. Het aantal knelpunten waar de normen worden overschreden, is over vier jaar ruim de helft kleiner dan in 2005.

De nieuwe berekeningen van het MNP komen het kabinet goed uit in zijn pogingen om Nederland van het slot te halen: hoe schoner de lucht, hoe meer er kan worden gebouwd. De optimistische geluiden betekenen echter niet dat het kabinet achterover kan leunen: de normen worden nu fors overschreden en ook op de langere termijn zijn extra maatregelen nodig.

Ook moet er nog veel gebeuren om aan de norm voor stikstofdioxide te voldoen. Deze Europese norm gaat in 2010 in. Nederland zal die norm echter op zijn vroegst pas in 2020 overal kunnen halen, aldus de berekeningen van het MNP.

Reageer op dit artikel