nieuws

Lange winter vertraagt bouw in Vlaanderen: geldboetes dreigen

bouwbreed Premium

brussel – Door het langdurige winterweer dreigen de orderportefeuilles van de Vlaamse bouwbedrijven niet tijdig te kunnen worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de toch al steeds krappere uitvoeringstermijnen dreigen bovendien zware geldboetes, zo vreest de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de aannemersorganisatie in Vlaanderen.

De VCB heeft vastgesteld dat het aantal door de sector erkende vorstdagen op 20 februari jongstleden al hoger lag dan dat voor de gehele winterperiode van 2004-2005. En dan is nog geen rekening gehouden met de koudegolf die daarna kwam en die waarschijnlijk nog tot en met komende woensdag zal aanhouden. De uitzonderlijk periode van slecht weer valt volgens de VCB ook nog eens precies op het ogenblik dat de Vlaamse aannemers met meer projecten zitten dan in de voorgaande jaren.

De VCB wijst erop dat tijdens de winterperiode 2004-2005 het aantal erkende vorstdagen voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen wordt beperkt tot een korte winterperiode eind december en tot een paar weken op het einde van februari en begin maart. Voor de huidige winterperiode ligt het aantal erkende vorstdagen in deze twee provincies nu al veel hoger dan vorig jaar. De periode vanaf eind december tot begin februari werd bijna geheel als vorstperiode erkend. In de andere Vlaamse provincies lag het aantal erkende vorstdagen op 20 februari ook al hoger dan voor de hele winterperiode 2004-2005.

De erkende vorstdagen zijn dan nog een onderschatting van het aantal onwerkbare dagen, meent de VCB. Het gebeurt vaak dat de temperatuur rond 0 graden schommelt en men de arbeiders toch niet kan laten werken. Bepaalde activiteiten, zoals betonstorten, kunnen niet onder 5 graden worden uitgevoerd. Ook dekvloer- en pleisterwerken vereisen temperaturen van minstens 5 graden boven het vriespunt. Anders kan de uitvoeringskwaliteit niet worden gewaarborgd.

In 2005 steeg het aantal stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwe huizen in Vlaanderen met 11 procent tot 19.135 en dat voor nieuwe appartementen met 12 procent tot 22.366. Het orderboekje voor nieuwe huizen en appartementen is goed gevuld. De projecten waarvoor in de loop van 2005 een stedenbouwkundige vergunning werd toegekend, worden nu volop uitgevoerd. Zelfs zonder het slechte weer is het alle hens aan dek om de talrijke woningbouwprojecten tijdig uitgevoerd te krijgen. De uitzonderlijk lange winter zal voor de uitvoering onvermijdelijk tot extra vertraging leiden. 

Niet-woongebouwen

Voor niet-woongebouwen (met onder meer kantoor-, handels- en industriepanden) steeg het aantal stedenbouwkundige vergunningen in Vlaanderen vorig jaar met 8 procent. In 2005 werden in het Vlaamse gewest voor bijna 31 miljoen vierkante meter niet-woongebouwen een bouwvergunning verleend. Ook deze projecten dreigen nu langer op uitvoering te moeten wachten.

Volgens de VCB hebben de vertragingen voor de aannemers onvermijdelijk financiële gevolgen. Opdrachtgevers leggen steeds striktere termijnen op. Industriële en commerciële opdrachtgevers staan onder zware concurrentiedruk en rekenen erop zo snel mogelijk in hun nieuwe gebouwen te kunnen intrekken. Door de zachte winters van de voorbije jaren hebben zij wellicht onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid van een langere winterstop. Als de aannemer de vastgestelde datum niet kan halen, hangen hem bovendien zware geldboetes boven het hoofd, zo besluit de VCB.

Reageer op dit artikel