nieuws

Groene Hart slachtoffer van cirkeldenken

bouwbreed Premium

delft – Nederlanders kijken naar het Groene Hart alsof het een cirkel is. Dat is helemaal fout, zo vinden acht internationale studenten ruimtelijke ordening van de Technische Universiteit (TU) Delft. Door dit cirkeldenken is Leiden behoorlijk verwaarloosd.

�The Strip�, hebben de TU-studenten uit China, Indonesië, Macedonië, Zwitserland, Griekenland en Nederland hun project gedoopt. De naam verwijst naar het patroon van drie banen waarin ze de Randstad hebben ingedeeld. Amsterdam is het hart van de in het noorden gelegen strook, Rotterdam en Den Haag vormen het in het zuiden gelegen stedelijk gebied en de as Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn is de derde strook.

Het noorden en het zuiden van de Randstad zijn al aardig ontwikkeld. Maar Leiden is door het cirkeldenken een beetje verwaarloosd. Beleidsmakers willen het Groene Hart koste wat kost behouden en zien het gebied als een soort park waaromheen de steden zich moeten ontwikkelen. De behoefte aan groen willen de studenten de Nederlanders niet ontnemen, maar om aan de vraag naar ruimte voor wonen en economische ontwikkeling te voldoen is het beter om het Groene Hart te splitsen.

Het Groene Hart in stukken snijden, dat is een lastige boodschap om te verkopen. De studenten hebben daar iets op gevonden. Een echt hart bestaat altijd uit twee kamers met in het midden ruimte voor de slagaders die de twee helften van het orgaan verbinden. Wil het Groene Hart dus zijn naam echt waarmaken, dan moet in het midden een volwassen stad komen met een eigen groenzone die de twee helften van het Groene Hart aan elkaar knoopt.

Wie een stad tot ontwikkeling wil brengen, moet uitgaan van de bestaande situatie. Slechts weinig Nederlanders weten het, maar Leiden huisvest een van de hoogst ontwikkelde biowetenschappelijke centra in de wereld. Daarnaast heeft Leiden ook een academisch onderzoek. In de studie van de masterstudenten van de TU Delft groeien deze kenniscentra uit tot één grote campus met internationale allures waar medisch en genetisch specialisten vanuit de hele wereld op af komen.

De mensen die in Leiden willen werken, moeten daar ook kunnen wonen. Hiervoor is ruimte gevonden op het terrein van het vliegveld Valkenburg. Het in 1938 aangelegde militaire vliegveld gaat dit jaar dicht en over nieuwe bestemmingen van het gebied wordt momenteel al druk gepraat. Woningbouw is één van de mogelijkheden. Volgens de berekeningen van de TU-studenten is er in Valkenburg ruimte voor maximaal 28.000 woningen. Doe je het rustig aan, dan komt je uit op een minimum van zo�n 5000 huizen.

In �The Strip� is ook ruimte voor groen. Tussen Leiden en Alphen aan den Rijn moet een groot weidegebied komen. De polder heeft twee functies, een ruimtelijke en een economische. De bioscience-onderzoekers hebben ruimte nodig om dieren te fokken, bijvoorbeeld koeien en schapen. En deze dieren moet buiten kunnen lopen. Daarnaast verbinden de weilanden de twee groene hartkamers van de Randstad met elkaar en zorgen zo voor één groot aaneengesloten natuurgebied.

Infrastructuur

Het cirkeldenken heeft niet alleen voor een verwaarlozing van de slagader van het Groene Hart gezorgd. Ook de infrastructuur, die in de Randstad erg noord-zuid is gericht, is in de zone Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn door het idee-fixe van de Nederlanders ernstig verwaarloosd. Om het gebied te ontwikkelen is een goede ontsluiting van essentieel belang, zo analyseerde de onderzoeksgroep.

Voor alles moet daarom de N11 – een frustrerend langzame weg die de A2 vanaf Bodegraven via Alphen aan den Rijn en Leiden met de A4 verbindt – worden omgebouwd tot een volwaardige snelweg. En de noord-zuidverbindingen, die nu worden verzorgd door de A4 en de A44, moeten zo worden aangepast dat interlokaal verkeer via de A4 rijdt. Het lokale verkeer vindt dan via de A44 zijn weg.

Katwijk kan het beste bereikbaar worden gemaakt door een lightrail-verbinding aan te leggen tussen de strandplaats en Leiden. Met een nieuwe jachthaven zou Katwijk dan uit kunnen groeien tot een gemakkelijk en snel bereikbare plaats waar de hele regio kan genieten van zon, zee en strand. De hotels die voor het toerisme worden gebouwd, kunnen buiten het seizoen hun kamers vullen met congresbezoekers en de zakelijke gasten van het bio-sciencepark.

Universitair docent Riet Moens-Gigengack van de groep studenten, die op één na helemaal uit meisjes bestaat, is trots op het resultaat. “Ze zijn de besten van de klas.” Maar als ze vertelt dat het studieproject op het provinciehuis van Zuid-Holland is gepresenteerd, kan zij haar teleurstelling niet verbergen. “We hebben de mensen daar uitgenodigd. En ik heb ze wel rond zien lopen bij de koffieautomaat, maar niemand is komen kijken.”

Het Groene Hart wordt onvoldoende ontwikkeld door cirkeldenken (links). Als het gebied tussen de Randsteden wordt gezien als een hart met twee kamers en slagaders (rechts), maakt Leiden een goede kans zich als hightech-stad te profileren.

Reageer op dit artikel