nieuws

Gemeenten moeten profiteren van kennis bouw Bouwend Nederland geeft in tien punten aan waar belang van sector ligt

bouwbreed

gouda – Bouwend Nederland wil dat gemeenten in hun collegeprogrammas speciaal aandacht besteden aan de bouw. In tien punten geeft de brancheorganisatie aan waar het belang voor de bouw ligt.

Leefbaarheid, bereikbaarheid, betaalbare woningen en goede verbindingen zijn belangrijke thema�s. De bouw heeft daar direct mee te maken. Niet alleen bij de uitvoering, maar ook bij de planontwikkeling kan de bouw een waardevolle bijdrage leveren, vindt Bouwend Nederland.

Zo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer 90 procent van het openbare wegennet, omgerekend 120.000 kilometer. Beknibbelen op onderhoud en beheer leidt uiteindelijk tot hogere kosten. Ook de ondergrondse infrastructuur verdient aandacht. Gemeenten zouden als opdrachtgever meer gebruik moeten maken van de kennis van de bouw op dit gebied. Benut en beloon slimme oplossingen op aspecten als veiligheid, duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen, is dan ook het advies van Bouwend Nederland.

Op het gebied van continuïteit kunnen gemeenten ook veel doen. Door opdrachten beter te spreiden over het jaar wordt het �hollen of stilstaan-effect� vermeden en kunnen mensen en middelen efficiënter worden ingezet. Dat voorkomt maatschappelijke kosten als frictiewerkloosheid.

Op het gebied van prijsbeleid van gemeenten heeft Bouwend Nederland eveneens wensen. Alleen al de grondprijzen moeten transparant tot stand komen en stijgingen ervan gematigd. Zo langzamerhand maken grondprijzen een onevenredig deel uit van de totale kosten van een woning. De bouwkosten zijn aanzienlijk minder gestegen.

Volgens Bouwend Nederland wil de burger duidelijkheid over welke kosten rechtstreeks verband houden met de locatie voor wonen en bedrijvigheid. En burgers willen duidelijkheid over andere factoren die de prijs van de gebouwde omgeving bepalen.

Verder moeten de kosten voor bouwvergunningen in verhouding staan met de dienst die gemeenten ervoor leveren. Onderzoek wijst uit dat bepaalde gemeenten de afgelopen tien jaar de prijs van bouwvergunningen hebben verhoogd met 100 tot zelfs 160 procent.

Bouwend Nederland wil verder een convenant tussen bouwsector en gemeenten over leerlingbouwplaatsen. De economische teruggang heeft ervoor gezorgd dat ook het aantal leerlingbouwplaatsen is afgenomen. Dat vindt de brancheorganisatie zorgelijk voor de sector. In de toekomst leidt dat immers tot een gebrek aan vaklieden. In het convenant moet dan ook de aanwijzing van leerlingbouwplaatsen worden geregeld. Voor de gemeenten biedt dit het voordeel dat hiermee ook de strijd tegen jeugdwerkloosheid wordt aangebonden.

Daarnaast kunnen gemeenteraden het nodige doen. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op het verminderen van het aantal regels, de snelheid waarmee procedures verlopen en vermindering van de administratieve lastendruk.

Reageer op dit artikel