nieuws

Europa voert druk over Polen op

bouwbreed Premium

brussel – De Europese Commissie is druk bezig landen over te halen hun grenzen onvoorwaardelijk open te stellen voor werknemers uit de voormalige Oostbloklanden. Verantwoordelijk commissaris Vladimir Spidla komt daarvoor zelfs speciaal naar Nederland waar hij de Tweede Kamer zal bezoeken.

Finland, Spanje en Portugal zijn inmiddels om. Zij stellen hun grenzen open per 1 mei. Duitsland en Oostenrijk houden hun grenzen gesloten. En een aantal landen, waaronder Nederland en België willen hun grenzen wel openstellen maar later dan 1 mei. Derhalve is er nog volop werk aan de winkel voor Spidla, die werkgelegenheid en sociale zaken in zijn portefeuille heeft.

Tijdens een bijeenkomst eergisteren in Brussel hebben de EU-landen nog eens ervaringen kunnen uitwisselen wat de effecten zijn geweest op instroom van onder meer Polen sinds de toetreding van de Midden-Europese landen.

Volgens Spidla bleek praktisch iedereen uit te kijken naar het moment dat iedereen binnen de EU overal elders kan werken zonder enige hinder te ondervinden. “Vrij verkeer van alle werknemers in de EU is ons doel. Daar moeten we naar uitkijken en ons voorbereiden op die werkelijkheid. Ik ben blij dat enkele landen hun restricties op de toelating nu al hebben opgeheven en hoop dat hun voorbeeld door anderen wordt gevolgd voor 30 april”, aldus de Euro-commissaris.

Tijdens de bijeenkomst heeft hij het rapport van de commissie over het functioneren van beperkende maatregelen op het vrije verkeer van werknemers nog eens onder de aandacht gebracht. Daaruit blijkt dat in Zweden, Engeland en Ierland waar geen beperkingen zijn opgelegd, de economie juist harder is gegroeid en er evenmin verdringing van autochtone werknemers heeft plaatsgevonden.

Overigens komen er nu met name uit Ierland signalen dat het lastiger wordt op de arbeidsmarkt door de grote toestroom van met name Polen en Litouwers. Inmiddels bestaat 3,8 procent van het aantal werkenden uit werknemers uit de nieuw toegetreden EU-landen. Vandaar dat dit land dolblij zou zijn als andere landen hun beperkingen laten vallen.

Tijdens de onderhandelingen over hun toetreding is afgesproken dat landen beperkingen mochten opleggen aan de instroom van werknemers. Van de vijftien toenmalige EU-landen, hebben twaalf dat gedaan. Andersom hebben Hongarije, Polen en Slovenië beperkingen opgelegd aan werknemers uit het Westen.

Reageer op dit artikel