nieuws

Eerste stappen naar opschaling Passiefhuis

bouwbreed

Het zogeheten Passiefhuis wordt in Nederland nog maar mondjesmaat gebouwd. Maar DHV verwacht dat deze energiezuinige bouwwijze over enkele jaren – in navolging van het buitenland –  ook hier op veel grotere schaal haar toepassing zal vinden.

Tot nu toe zijn in Nederland circa zeventig huizen gebouwd volgens de
passiefbouwen-principes. Een fractie ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland
waar de afgelopen tien jaar 9000 woningen volgens die principe werden
gerealiseerd.

“De intenties zijn er wel, maar tot projecten komt het nauwelijks. Dat kan
naar een veel significantere schaal,” meent Chiel Boonstra, consultant bij DHV
in Eindhoven. “De discussies spitsen zich vooral toe op innovatieve
installaties. Het reduceren van de energievraag is wat ondergesneeuwd, dat vergt
een omkeer in denken.”

Een Passiefhuis kenmerkt zich door een laag energieverbruik (zie kader) en
onderscheidt zich wezenlijk van een Nul-energiewoning die weliswaar
energieneutraal is, maar uiteindelijk door de hoeveelheid verbruikte energie ook
energie-onzuinig kan zijn. “Een Passiefhuis kent een energiebehoefte voor
ruimteverwarming van maximaal 15 kilowattuur per vierkante meter per jaar. Dat
is aanzienlijk minder dan van een nieuwbouwwoning met een epc van 0,8. Daar komt
de energiebehoefte uit op 40 tot 70 kilowattuur per vierkante meter. Door de
bouwkundige schil aan te pakken, is veel meer winst te behalen.”

Boonstra noemt een betere kierdichting, toepassing van ventilatie met
warmteterugwinning en betere isolatie. “Er worden isolatiepakketten met een
Rc-waarde van 10 toegepast waarmee optimaal gebruik wordt gemaakt van de dikte
van de buitengevel. Daardoor kan een Passiefhuis uitkomen op een epc van 0,4.
Door meer te investeren in de langdurige werking van de bouwkundige schil, kan
worden volstaan met eenvoudiger installaties. Een goed ontwerp maakt zo’n huis
ook financieel haalbaar.”

Haalbaarheidsstudie

Het ingenieursbureau voorziet de komende drie jaar een opschaling. Zo is
Nederland (ECN) trekker van een Europees project met acht landen dat als doel
heeft het uitwisselen van kennis; ook DHV participeert hierin. Het betreft het
zogeheten PEP (Promotion of European Passive Houses).

Het ingenieursbureau heeft ook andere stappen in die richting gezet. Samen
met Rockwool is vorig jaar een conferentie georganiseerd om erachter te komen
wat de belemmeringen (“het vereiste is goed genoeg”) zijn.

Met BAM, Rockwool en houtskeletbouwer VDM wordt momenteel een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de toepassing van een Passiefhuis in de
gangbare Nederlandse bouwmethode uit te voeren. De resultaten worden begin mei
verwacht. Boonstra: “Wij mikken op grootschalige toepassing, dan denken we aan
jaarlijks duizenden woningen.”

De Passiefhuis-principes zijn overigens ook in de renovatie toe te passen.
“Het is uiteraard lastig om op 15 kilowattuur per vierkante meter te komen, maar
25 kilowattuur is haalbaar.” Ook voor de utiliteitsbouw (scholen, kantoren) is
het geschikt.

Een Passiefhuis moet aan een aantal stricte randvoorwaarden voldoen. Een van
de belangrijkste aandachtspunten is dat een woning goed luchtdicht is, om een
laag energiegebruik te garanderen. “De woningen zijn uiteindelijk beter gebouwd
dan het Bouwbesluit voorschrijft. In Duitsland wordt een certificaat afgegeven
als kwaliteitsborging. In het kader van het PEP zijn we ook bezig met het
definiëren van de geleverde kwaliteit. Uiteindelijk verschilt de kwaliteit van
de woningen per land niet. Alleen de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt, kan
variëren. Elk land heeft namelijk zijn eigen bouwtraditie en cultuur. Voor
details als gevelopbouw en aansluitingen moet daarvoor een oplossing worden
gevonden. Maar uiteindelijk komt het aan op een kwalitatief goed ontwerp en
uitvoering.”

De term Passiefhuis staat voor een specifieke manier van bouwen voor woningen
met een goed binnenklimaat, zowel in de winter als in de zomer, zonder
traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit klimaat wordt bereikt door een
goede thermische isolatie en luchtdichtheid van de constructie. Kenmerkend is
het lage energieverbruik. De totale energievraag voor ruimteverwarming en
koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 gebruiksoppervlakte, de totale
primaire energievraag voor alle huishoudelijke toepassingen, warm tapwater,
ruimteverwarming en koeling is beperkt tot 120 kWh/m2 gebruiksoppervlakte.

Reageer op dit artikel