nieuws

DWW voert Haags tegelwerk machinaal uit

bouwbreed

den haag – Meer parkeerruimte en een aangenaam straatbeeld. Dat realiseert Driebergse Weg- en Waterbouw (DWW) in de Van Zeggelenlaan in Den Haag. De aannemer uit Driebergen voert het tegelwerk voor dit project machinaal uit.

DWW vervangt de standaard trottoirtegels door tegels met een basalt deklaag. Die meten 30 centimeter in het vierkant en zijn 8 centimeter dik. De aannemer legt er zo�n 10.000 vierkante meter van. Dat gebeurt met een hoogvacuümklem en een vacuümpomp met een capaciteit van 100 kubieke meter per uur van WOS uit �s-Gravenzande. De tegels komen �pakklaar� op een pallet getast op de locatie aan. De fabrikant levert de tegels op speciale bestelling van de opdrachtgever afwisselend met vier en drie op een rij om ze machinaal te kunnen verleggen. De gebakken klinkers kunnen niet machinaal verwerkt, maar moeten met de hand in keperverband worden gelegd bij elkaar ongeveer 800.000 vierkante meter stenen.

De Driebergse straatmaker aannemer begon in januari aan het project en hoopt het voor de bouwvak te kunnen opleveren. Dat lijkt ruim maar DWW is niet geheel en al vrij in de uitvoering. Zo mag de aannemer per keer niet meer dan 80 meter straat opbreken omdat anders hulpdiensten niet zonder hinder de woningen kunnen bereiken.

De Haagse onderaannemer Jan Knijnenburg haalt het asfalt en de onderbestrating uit de Van Zeggelenlaan. Het vrijkomende materiaal gaat naar een verwerkingsbedrijf. Vervolgens vervangt DWW de gresbuizen die de woningen aansluiten op het riool door pvc-buizen.

Parkeerruimte

De nieuwe bestrating is een ontwerp van de dienst openbare ruimte van het gemeentelijke ingenieursbureau, dat de uitvoering op de voet volgt. De afdeling stedelijke structuren van de Dienst Stadsbeheer besteedde het project aan.

Het plan omvat de aanpak van de Van Zeggelenlaan en de aansluiting met de kruisende Goeverneurlaan. Het werk voorziet onder meer in de realisatie van zo�n 200 parkeerplaatsen. Die zijn ondergebracht in parkeerhavens die dwars op de weg staan en zo meer parkeerruimte scheppen dan de oorspronkelijke langsparkeerhavens. Omdat de trottoirs ook breder worden is de breedte van de de rijweg verkleind. De wegversmalling betekende ook het einde van 58 bomen. Daarvoor in de plaats zet de gemeente Den Haag er 82 terug.

DWW zet veertien tot zestien man op het werk; allemaal uit de regio Driebergen. Die beginnen rond half zeven om de ochtendfiles voor te blijven en vertrekken weer rond half vier om de avondfile te ontwijken.

Reageer op dit artikel