nieuws

Bouwkosten Noord-Zuidlijn vormen grootste tegenvaller

bouwbreed

amsterdam – De kosten voor de Amsterdamse Noord-Zuidlijn komen 14,7 miljoen euro hoger uit. Dit blijkt uit de nieuwste financiële prognoses. In totaal kost de lijn nu 1,7 miljard, 7 procent meer dan in 2002 was geraamd.

Wethouder Mark van der Horst relativeert de nieuwe tegenvaller. “De nieuwe prognose bevat weinig verrassingen. Na drie jaar bouwen hebben we net als vorige jaren mee- en tegenvallers te melden. De bouw van de Noord-Zuidlijn blijft een van de meest ingewikkelde infrastructurele projecten ter wereld.”

Aan de kant van de meevallers zitten vooral gunstiger aanbestedingen als gevolg van de eveneens gunstige bouwmarkt en een hogere opbrengst van de parkeergarage onder het Rokin. Volgens berekeningen van Goudappel Coffeng levert verkoop 22 miljoen meer op dan oorspronkelijk geraamd.

Tegenvallers worden vooral gevormd door de hogere bouwkosten bij het Centraal Station, bij de stations in de binnenstad en door hogere organisatiekosten. Deels omdat het project met een half jaar uitloopt, deels door een andere benadering van de risico�s en de kansen in het project.

Voor de komende jaren wil de projectdirectie vooral de organisatiekosten drukken en een einde maken aan de discussies met aannemers. Die spelen vooral rond het Centraal Station en de andere stations in de binnenstad.

De nieuwe methode voor risicoanalyse heeft geleid tot een stijging van de bouwrisico�s. Daartegenover staan echter ook kansen op meevallers en extra inkomsten in de toekomst. Per saldo leidt dit tot een stijging met 13,7 miljoen euro tot in totaal 77,2 miljoen euro. In verband met de bandbreedte die bij risicoberekening kan worden aangehouden, is de gewenste omvang van het risicofonds ten minste 63 miljoen euro. Dat is 3,5 miljoen euro meer dan er nu in zit. Het college van burgemeester en wethouders wil het fonds dan ook ophogen.

In de laatste maanden van 2005 werden weer een paar belangrijke momenten genoteerd. Onder meer zonk het eerste caisson in het Damrak af. Archeologen hebben daarbij nog aardige vondsten gedaan zoals een tabaksdoos met daarop het Amsterdamse stadswapen en de skyline rond 1700 gezien vanaf het IJ.

Dit jaar staat vooral in het teken van het werk aan de stations van de Noord-Zuidlijn. Op een aantal ondergrondse stations zal het dak worden geplaatst waarna volgend jaar de grond ontgraven kan worden. De werkzaamheden zullen zich dan grotendeels ondergronds afspelen. Verder zullen de tunneldelen voor de tunnel onder het IJ medio dit jaar uitvaren en tijdelijk in het Westelijk Havengebied worden geparkeerd.

Reageer op dit artikel