nieuws

Bochtafsnijding Delftse Schie opnieuw in beeld

bouwbreed

rotterdam – Na ruim vijftig jaar lijkt een bochtafsnijding van scheepvaartroute de Schie dichterbij dan ooit. Door het afsnijden van de bocht ontstaat er een ruimte van ongeveer 6 hectare.

Hoogheemraadschap, provincie, en gemeente onderzoeken in het najaar hoe het gebied het best kan worden ingericht; als Kethelmeer of als Ketheleiland.

De scheepvaart sprak in de jaren vijftig al over ernstige nautische problemen die twee scherpe bochten in de Delftsche Schie veroorzaken. Sindsdien praten Rotterdam, Schiedam, de provincie en het hoogheemraadschap over een bochtafsnijding. Nooit leidde dit tot concrete plannen. Nu de afkalvende oevers van de Schie vragen om een investering van 1 miljoen euro, de stank-, geluid- en golfslagklachten in toenemende mate aanhouden en Overschie nog steeds zoekt naar 12 hectare extra waterbergingsruimte, staat de bochtafsnijding op punt om definitief in de nieuwe Vaarwegennota te worden opgenomen.

“Het is nog steeds onzeker of de bochtafsnijding er komt, maar we hebben hem nu in ieder geval benoemd. Uit onderzoek zal blijken of de bochtafsnijding haalbaar is”, concludeert Ammo van Bennekom projectleider namens de provincie Zuid Holland. In de nieuwe vaarwegnota (concept) staat dat meerdere opties moeten worden onderzocht; een groen-recreatiegebied met brugvoorziening, overnachtingvoorzieningen voor de recreatievaart, of als locatie voor de woonschepen die nu in de Spaanse Polder liggen. Woningbouw is ook een mogelijkheid.

Waterberging

Onduidelijk is nog of de ontstane situatie een gunstig effect heeft op de waterberging, een punt van nader onderzoek. “De kosten van een bochtafsnijding hangen af van de invulling die het gebied krijgt. Als er bijvoorbeeld een meer komt, hoeven wij minder dijken te slaan”, aldus Van Bennekom.

Wethouder Kees van der Meer (ruimtelijke ordening van deelgemeente Overschie) is ervan overtuigd dat de bochtafsnijding er komt. Zijn voorkeur gaat uit naar een groen-recreatiegebied, waarbij de hele driehoek onder water wordt gezet. “Dan is het inruimen van extra waterberging mogelijk en kunnen we de braakliggende havens in de Spaanse Polder dempen voor nieuwe industrie.”

Reageer op dit artikel