nieuws

Ballast Nedam op overnamepad

bouwbreed

amsterdam – Ballast Nedam koopt nog dit jaar een of twee bedrijven. Die moeten de ontwikkelingstak van het bouwconcern versterken en het aandeel van de uitvoerende bouwactiviteit in de omzet terugbrengen.De aankoop van één middelgrote projectontwikkelaar of twee kleinere, ziet Kottman als eerste stap om de nieuwe omzetverdeling te bereiken. De bestuursvoorzitter wil verder de grondbank uitbreiden en samen met TCN meer activiteiten ontplooien op het gebeid van integrale gebiedsontwikkeling.”Een majeure overname zit komende jaren niet in het vat”, benadrukte Kottman vrijdag. “Wij sturen niet op omzet, maar op resultaat. Zo willen we de ondernemingswaarde verhogen. We hebben geen drang om groots en meeslepend te leven. Winst, daar gaat het ons om.”Zo mikt Ballast Nedam op een operationele marge van tussen de 3 en 5 procent in 2007. Of die 5 procent wordt gehaald hangt volgens Kottman vooral af van het prijsherstel in de inframarkt. “Het volume is er wel, maar de prijs is nog niet goed. Als de markt zijn werk doet, gaat de prijs vanzelf omhoog, maar wanneer precies is nog even de vraag.”Vooralsnog ziet de topman te veel kleine aannemers in het veld die onder de kostprijs inschrijven en zodoende het prijsniveau verzieken.Om toch een redelijke winstmarge te halen heeft Ballast Nedam zijn werkterrein meer en meer verschoven naar specialistische werkzaamheden, zoals windmolenparken in zee, grondstoffenwinning, funderingstechnieken, benzinestations en demontabele parkeergarages. “Zo blijven we steeds meer weg van de openbare aanbestedingsmarkt. Zon 35 procent van de omzet van de infradivisie komt inmiddels niet meer uit openbare aanbestedingen.”Ballast Nedam boekte over het afgelopen jaar een omzet van 1,2 miljard euro, 4 procent meer dan het jaar ervoor. Als de inmiddels afgebouwde buitenlandse divisie niet wordt meegerekend, bedroeg de omzetstijging zelfs 15 procent. Het bedrijfsresultaat van de Nederlandse divisies nam met 53 procent toe tot 49 miljoen euro. De nettowinst steeg met 54 procent en kwam uit op 20 miljoen.Dit jaar, zo beloofde Kottman, zal de winst met nog eens 20 procent klimmen. “En die verbetering gaat de jaren daarna gewoon door”, aldus de topman. “Ballast Nedam heeft na een extreme make-over de opgaande lijn te pakken en houdt die vast.”Kottman weet zich gesteund door een orderportefeuille van ruim een miljard euro. Bovendien levert de liquidatie van de Britse dochter Plc komende jaren een compensabel verlies op van 115 miljoen euro. Dat bedrag mag in mindering worden gebracht op nog te betalen belastingen.

Dat heeft topman René Kottman gezegd tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Het Nieuwegeinse aannemingsbedrijf wil uitbreiden aan de voor- en achterkant van het bouwproces. In 2008 moet ongeveer de helft van de omzet uit ontwikkeling, onderhoud en beheer komen. Nu is dat nog zo�n 25 procent. De uitvoerende bouwactiviteiten zijn momenteel goed voor de overige 75 procent van de opbrengsten.

Sturen op resultaat

Werkterrein

Reageer op dit artikel