nieuws

Baksteenindustrie voert productie op

bouwbreed

voorburg – De baksteenindustrie wrijft zich in de handen over de aantrekkende markten. In het vooruitzicht van stijgende prijzen voert de helft van de fabrikanten de productie op.

Uit analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de producenten van bakstenen 19,5 procent beter in de orders zitten dan zes jaar geleden. De opdrachten uit het buitenland vertonen een neergaande tendens maar in eigen land zijn goede kansen. In maart rekende 52 procent van de fabrikanten hogere prijzen te kunnen berekenen. De voorraden lopen licht op. Het aantal werknemers in de sector in stabiel.

Het producentenvertrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven bereikte met een score van 5,9 de hoogste stand sedert ruim vijf jaar. Vooral positief zijn de ondernemers over hun groeiende orderportefeuilles. Bedrijven die nieuwe mensen aantrekken zijn inmiddels even talrijk als sanerende firma�s.

In de timmerindustrie ziet een op de vijf ondernemers de bedrijvigheid aantrekken. De groei komt vooral uit het eigen land. Van de bedrijven meldt 39 procent afnemende orders uit het buitenland. Wat de prijzen betreft denkt 13 procent meer geld uit de markt te kunnen halen. Het orderniveau ligt op 11,9 procent boven het volume van peiljaar 2000.

In de sector glas staan vrijwel alle signalen op rood. Van de ondernemers geeft 67 procent aan in te zullen grijpen in het personeelsbestand. Sinds de eeuwwisseling is 13,4 procent van de omzet weggelekt. Een groep van 11 procent meldt in maart oplopende voorraden. In januari klaagde nog ruim een kwart van de bedrijven over de toenemende, onverkochte productie. Opvallend genoeg gaat driekwart van de bedrijven uit van stijgende prijzen.

De fabrikanten van betonproducten zijn terug op het niveau van de eeuwwisseling. De helft van de ondernemers stelt zich in op toenemende bedrijvigheid. De geringere vraag uit het buitenland wordt ruimschoots gecompenseerd door de binnenlandse kooplust. In de sector verwacht 42 procent stijgende prijzen. De voorraden nemen licht af.

De lakindustrie is vergeleken met het jaar 2000 eenvijfde van zijn omzet kwijtgeraakt. De branche rekent op betere tijden. Een kwart van de ondernemers meldt een stijgende orderontvangst. Hoewel de voorraden licht oplopen, bestaan toch goede vooruitzichten meer geld voor de verfproducten te krijgen.

De producenten van metalen constructiewerken koersen weer op uitbreiding. Een op de vijf bedrijven zoekt nieuw personeel. Een kwart van de ondernemers rekent op hogere prijzen. In januari gaf nog 32 procent aan rek te zien in de vraagprijs. In maart bleek het binnenhalen van nieuwe orders lastiger dan begin dit jaar.

In het spoor van de fabrikanten worden ook de consumenten optimistischer. De score min 10 op de CBS-barometer is de hoogste in vier jaar. Zeven maanden geleden stond de wijzer nog op min 27. Het verbeterde humeur van de consumenten vertaalt zich in een toenemende vraag naar duurzame producten.

Reageer op dit artikel