nieuws

Akkoord over nieuwe huurplannen Dekker

bouwbreed Premium

den haag – De overheid zet een rem op de toekomstige extreme huurverhogingen voor huidige huurders van goedkopere woningen. Voor zittende huurders van de woningen die op termijn worden geliberaliseerd, blijft huurbescherming gelden, ook als woningen mogen worden overgeheveld naar de vrije markt.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met de huurplannen van minister Dekker waarmee de bewindsvrouw voor de tweede keer op rij haar oorspronkelijke plannen voor een grootscheepse liberalisering van de huurmarkt bijstelt. Onder druk van regeringsfracties CDA en D66 heeft de minister haar plannen dusdanig aangepast dat zittende huurders van woningen die op termijn worden geliberaliseerd fikse huurstijgingen bespaard blijven.

Dekker wil stapsgewijs een kwart van de huurmarkt vrijgeven: ruim 600.000 huurwoningen in het zogeheten overgangsgebied. Doel van de operatie is de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen.

Vorig jaar kreeg Dekker pas van de Tweede Kamer groen licht voor liberalisering van een deel van de huurmarkt, nadat daaraan de harde voorwaarde was gekoppeld dat er voldoende nieuwe woningen worden gebouwd. Eind vorige maand kwam de minister echter opnieuw met de Kamer in aanvaring over de manier waarop ze haar plannen per 1 juli wilde uitvoeren. Volgens CDA en D66 leiden de plannen tot veel te veel onzekerheid bij de zittende huurders in het overgangsgebied. Zij zouden immers geconfronteerd kunnen worden met fikse huurstijgingen als hun woning naar de vrije markt wordt overgeheveld.

In haar aangepaste plannen, waarover de minister achter de schermen overleg heeft gevoerd met de regeringsfracties, beschermt de minister de zittende huurders. Voor hen blijft de jaarlijkse huurverhoging aan een wettelijk maximum gebonden. Pas als er een verhuizing plaatsvindt, wordt de huur vrijgegeven.

Stijgende woonlasten

Uit de brief die de minister vrijdag naar de Kamer stuurde, blijkt niettemin dat deze groep huurders vanaf 2009 toch met behoorlijk stijgende woonlasten kunnen worden geconfronteerd. Vanaf dat jaar mogen de huren jaarlijks met 4 procent plus inflatie stijgen. Ook de jaren daarna is een dergelijke huurstijging jaarlijks toegestaan.

Het nieuwe huurbeleid wordt op 1 januari volgend jaar ingevoerd, een half jaar later dan Dekker van plan was. De minister schrijft in de brief te beseffen dat verhuurders als gevolg daarvan minder huuropbrengsten zullen hebben dan aanvankelijk was voorzien. Om dit te compenseren wil ze de huurheffing die de verhuurder vanaf dit jaar moeten gaan betalen, verlagen.

In het nieuwe huurbeleid verdeelt Dekker het Nederlandse woningbestand in drie soorten huurwoningen. Op basis van de WOZ-waarde wordt een onderscheid gemaakt tussen geliberaliseerde en gereguleerde woningen en huurwoningen in het overgangsgebied. De verwachting is dat 25 procent van de huidige gereguleerde huurwoningen in het overgangsgebied gaan vallen en op termijn op de vrije markt komen.

Reageer op dit artikel