nieuws

Vliegveld met haven en een station in de Noordzee

bouwbreed

utrecht – Nederland komt niet onder rigoureuze plannen uit, wil het in de toekomst als handelsland meetellen en ruimtelijke kwaliteit behouden. In 2040 moet er in de Noordzee een nieuw gebied liggen: een internationaal knooppunt voor scheepvaart, vlieg- trein- en wegverkeer.

Marianne Wuite

Volgens ingenieursbureau Holland Railconsult is de tijd aangebroken dat de politiek en beleidsmakers fundamentele keuzes maken over de inrichting van Nederland. Het ingenieursbureau maakt zich zorgen over de verkeersopstoppingen, het verlies aan ruimtelijke kwaliteit en de afglijdende positie van Nederland als handelsnatie. De overheid ontbeert visie en doet alleen aan symptoombestrijding, aldus het bureau.

Om dat te doorbreken heeft het bureau afgelopen week op een symposium een schets voor Nederland in 2040 gepresenteerd. Daarbij zet Holland Railconsult in op een sterke handelspositie van Nederland met zijn ligging aan de monding van de Rijn. Voor de kust moet een nieuwe toegangspoort tot Noordwest-Europa komen. “Geen vliegveld in zee, maar een mega-logistiek internationale portal voor personen en goederen. Een knooppunt dat vliegverkeer, scheepvaart, trein- en wegverkeer voor heel Noordwest-Europa verbindt”, zo schetste planoloog I. Stringa.

Het nieuwe gebied op zee is een soort EU-regio waarbij Nederland innig samenwerkt met de Britse, Franse en Belgische havens en vliegvelden. Een regio op zee die deel uitmaakt van een mondiaal netwerk met verbindingen met Shanghai en Dubai.

De schets van Holland Railconsult houdt niet op bij het gebied voor de kust. De verbindingen met het Europese achterland via de rivieren, wegen en het spoor moeten flink verbeteren om snel grote aantallen mensen en goederen te kunnen vervoeren. Stringa: “IJzeren Rijn en Betuweroute zijn onderdeel van de European Freight Rail 2040. Maas en Waal-Rijn-tracé behoren tot de European Water Way en de Zuiderzeelijn maakt deel uit van de Lyon-Scandinavië Express.”

Het bureau zoemt ook in op de ontwikkelingen in Nederland zelf. In 2040 is het normaal dat vooral doorsnijdende infrastructuur onder de grond ligt. “Een ondergronds bestemmingsplan is gebruikelijk.” Onder de grond moeten ook veel bulkgoederen worden vervoerd, als het enigszins kan zijn het onbemande transporten.

Boven de grond is de infrastructuur optimaal. Snelle verbindingen voor grote groepen mensen, auto�s die kunnen aantakken op automatische voertuiggeleiding en hybride vervoersstroken voor zowel rail- als wegverkeer.

Nederland wordt in de schets opgeknipt in drie regio�s. Het Noorden is de plek voor (water)recreatie en (duurzame) energie. Stringa: “Ondergrondse parkeervoorzieningen aan de rand van recreatieve centra houden het gebied open.”

Het Zuidoosten wordt de kennisregio. “Transferia met individuele peoplemovers, lightrail en fietsvervoer brengen de mensen naar hun bestemming.”

De regio Zuidwest is helemaal gericht op de handel, transport en dienstverlening met hoogwaardige verbindingen naar het gebied op zee.

Holland Railconsult pretendeert niet dat de schets in 2040 werkelijkheid wordt. De bedoeling is vooral anderen te prikkelen anders te gaan denken over de toekomstige inrichting Of dat ook echt lukt, is de vraag. De aanwezige econoom prof.dr. S. van Wijnbergen was niet bijster onder de indruk. Een haven met station vond hij “best een aparte”, een vliegveld op zee niet. “Er is een reden waarom luchthavens dicht bij steden liggen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels