nieuws

Steun TU Delft voor superbus Ockels

bouwbreed

delft – Het experimentele superbusproject van Wubbo Ockels krijgt een financiële stimulans van de TU Delft. Het college van bestuur heeft 350.000 euro vrijgemaakt voor onderzoek.

De beslissing is mede gebaseerd op de goede resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat de TU Delft samen met de projectgroep Zuiderzeelijn van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgevoerd.

De superbus is een van de alternatieven voor de Zuiderzeelijn, een snelle verbinding tussen Amsterdam en het Noorden. Het concept gaat uit van bussen die met een hoge snelheid (150 tot 250 kilometer per uur) kunnen rijden op daarvoor aan te leggen eigen superbanen en met een normale snelheid op de bestaande wegen terechtkunnen.

Het project superbus omvat – naast de ontwikkeling van een experimenteel model – onderzoek naar bijbehorende infrastructuur, logistiek, veiligheid, betrouwbaarheid en economisch rendement. De totale kosten van het ontwerp en de ontwikkeling van dat model zijn geschat op 4 miljoen euro. Op basis van de vooraf gedefinieerde ambities wordt eind dit jaar besloten of het project verder wordt uitgewerkt.

Ockels ontving eerder een startsubsidie van 300.000 euro van de ministeries Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken om de haalbaarheid van het innovatieve vervoersconcept te onderzoeken.

Reageer op dit artikel