nieuws

Singapore breidt drinkwatervoorziening uit

bouwbreed

den haag – Singapore gaat de baai voor de stad afsluiten van het zeewater van de straat van Singapore. Daardoor ontstaat een zoetwaterbekken dat geschikt is voor de bereiding van drinkwater. De Marina Barrage krijgt beweegbare afsluitelementen om zout zeewater buiten te houden en een groot pompsysteem om een teveel aan zoet water uit te slaan.

Het drinkwater voor het grootste eiland van de eilandengroep die officieel bekend staat als de republiek Singapore, is afkomstig van conventionele zuiveringssystemen, ontzoutingsinstallaties en import vanuit het aangrenzende Maleisië. Singapore streeft echter naar onafhankelijkheid van de import van drinkwater. Daarom is uitbreiding van de drinkwatervoorziening een vereiste.

Op het volgebouwde eiland is geen ruimte voor aanleg van een zoetwaterreservoir. Het project Marina Barrage voorziet echter in een zoetwaterbekken waaruit drinkwater kan worden bereid. Het project is ook van belang voor de beveiliging tegen hoogwater op zee en zorgt voor extra mogelijkheden voor recreatie.

Na afsluiten van Marina Bay ontstaat een ruwwaterbassin met een oppervlakte van 240 hectare. Het zal ongeveer twee jaar duren voordat het water in de baai volledig zoet is en gebruikt kan worden voor de drinkwaterbereiding. De dam krijgt beweegbare schuiven die worden geopend als het zeewater lager staat dan het zoetwater in de baai.

Om het waterpeil in de baai na afsluiting te kunnen beheersen wordt naast de dam een Drainage Pumping Station gebouwd. Daarin komen zeven pompen elk met een debiet van 40 kubieke meter per seconde. Zes pompen doen het werk, de zevende blijft in beginsel buiten bedrijf en is bedoeld als reserve.

De totale mechanische installatie voor het pompstation wordt geleverd door Metax Engineering uit Singapore in onderaanneming van hoofdaannemer Koh Brothers uit Singapore. Het Nederlandse Nijhuis Pompen uit Winterswijk verzorgt in onderaanneming van Metax Engineering het ontwerp en de leverantie van de pompinstallatie. Het betreft het samenstel van instroomkanalen, pompen en uitstroomkanalen. Om voor dit geheel een optimaal ontwerp qua efficiency te kunnen leveren, zijn bij het WL| Delft Hydraulics in Delft modelproeven uitgevoerd.

“Pompen met de deze grote debieten zijn niet standaard en moeten per project worden geëngineerd. Het gaat om verkrijgen van de vorm die een perfect stroombeeld oplevert zonder wervelingen of cavitatie. Modelproeven bieden daarvoor de meeste zekerheid”, zegt André Wisseling, projectleider bij Nijhuis Pompen.

Wisselink denkt eind deze maand met de productie te kunnen beginnen. In gemonteerde toestand weegt een pomp 28 ton. Gezien dit gewicht en de afmetingen zullen de pompen in Maleisië door Metax worden samengebouwd en naar Singapore worden verscheept om ze vervolgens op locatie te installeren. “Dit alles onder supervisie van Nijhuis Pompen”, verduidelijkt Wisselink.

Projectleider Wisselink denkt de eerste onderdelen in oktober of november dit jaar te kunnen verschepen naar Maleisië. Daarna volgen met tussenpozen van twee maanden nog twee zendingen van onderdelen voor drie pompen. Het assembleren van alle pompen gaat ongeveer vier weken duren.

Eind dit jaar wordt de eerste pomp in het pomphuis bij de Marina Barrage geïnstalleerd. Midden 2007 levert Nijhuis Pompen zijn deel op. Het volledige project zal eind 2007 aan opdrachtgever Public Utilities Board van Singapore worden overgedragen.

Achter de waterkering in de mond van Marina Bay ontstaat een zoetwaterbekken van 240 hectare.

Nederlanders ontwerpen pompinstallatie

Reageer op dit artikel