nieuws

Kernenergie speelt sleutelrol

bouwbreed Premium

den haag – Kernenergie speelt een sleutelrol, wil Nederland de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen. Dat stellen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in het optiedocument energie en emissies 2010-2020.

Het beperken van de uitstoot met 15 procent in 2020 ten opzichte van 1990 en het halen van de aangescherpte normen voor stoffen, zoals stikstofoxiden, kosten 1,4 miljard euro per jaar. “Zonder kernenergie en CO2-opslag zijn de kosten 2,9 miljard euro hoger.”

Het rapport van ECN en MNP komt kort na de uitspraak van staatssecretaris Van Geel (milieu) dat de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland een “serieuze optie” is. De staatssecretaris sluit niet uit dat er in de toekomst een extra kerncentrale in het Zeeuwse Borssele komt en noemde ook Delfzijl en de Maasvlakte als mogelijke vestigingsplaatsen.

De staatssecretaris werd gisteren in de Tweede Kamer stevig aan de tand gevoeld over de uitspraak zondag in het tv-programma Buitenhof waarmee hij kernenergie weer hoog op de politieke agenda heeft gezet. GroenLinks verweet Van Geel “een slappe opstelling”. “Ik had van u een rechte rug verwacht in plaats van capitulatie”, aldus GroenLinks kamerlid W. Duyvendak.

Van Geel weigerde echter om de bouw van nieuwe centrales uit te sluiten als mogelijkheid om de klimaatdoelstellingen te halen. Hij wees erop dat de maatregelen voor duurzame energie of energiebesparing, zoals de verlaging van de energieprestatiecoëfficiënt stuk voor stuk maar moeizaam van de grond komen. De hoge kosten die ermee zijn gemoeid, zijn volgens Van Geel een reden te meer om de discussie over kernenergie te heropenen.

De staatssecretaris, die het rapport van ECN en MNP gisteren in Den Haag in ontvangst nam, werkt aan een kabinetsnota over milieubeleid. Hij wil de uitkomst van de studie ook benutten voor de internationale klimaatonderhandelingen. Volgens ECN en MNP zijn de grootste emissiereducties mogelijk in de energiesector en de industrie. Met heikele zaken als langdurige opslag van radioactief afval en het risico van ongevallen bij kerncentrales, is geen rekening gehouden.

De twee instituten hebben ook het PvdA-actieplan voor energiebesparing en het energieplannen van minister Brinkhorst (Economische Zaken) onderzocht. Met beide plannen wordt in de periode 2010-2020 een energiebesparingstempo van 1,4 procent gehaald.

Reageer op dit artikel