nieuws

Highways Agency niet happig op huren wegstroken

bouwbreed

londen – De Highways Agency, de Britse Rijkswaterstaat, staat niet direct te springen als het gaat om lane rental, het huren van wegstroken wat in Nederland onlangs is ingevoerd. “We hebben onze zorgen over de veiligheid en kwaliteit van het werk als lane rental routinematig voor een langere periode wordt toegepast. Bovendien is gebleken dat het moeilijk is om goede arbeidskrachten te vinden en te houden bij dat soort werken onder hoge druk”, aldus woordvoerder R. Jones in Londen.

Dit systeem om wegwerkers te laten betalen voor de opgebroken straat bestaat in Groot-Brittannië al sinds 1984. Oorspronkelijk gold alleen een bonus/malus-stelsel: wordt het werk eerder opgeleverd dan krijgt de aannemer een bonus, is hij echter te laat dan wordt een boete opgelegd. Zowel de bonus als de boete kunnen oplopen tot meer dan 1,5 miljoen euro. Maar sinds enige jaren mogen wegbeheerders ook lane rental hanteren waarbij de aannemer betaalt per afgesloten wegstrook of voor een heel wegtraject.

De Highways Agency houdt de ontwikkelingen rond het huren van wegstroken al sinds de jaren negentig nauwgezet bij. Jones: “Lane rental kan in bepaalde omstandigheden goed werken maar er zijn ook risico�s aan verbonden. We zijn in de loop der tijd tot de conclusie gekomen dat andere �incentives� zoals overeenkomsten met een kostendoelstelling en performance management ter ondersteuning van strategische relaties – met de aannemers – op lange termijn net zo effectief zijn en meer waarde opleveren.” Jones wijst er op dat de Highways Agency kort geleden een samenwerkingsverdrag heeft gesloten met Rijkswaterstaat, waar de ervaringen met lane rental en andere werkmethoden een rol in zullen spelen.

Professor P. Goodwin, hoogleraar aan het Centre for Transport and Society van de University for West-England in Bristol en tot voor kort adviseur van de transportcommissie in het Britse Lagerhuis, geeft de discussie een bredere dimensie: “Lane rental kan prima werken als je niet alleen de nutsbedrijven maar iedereen, dus ook de automobilist, laat betalen voor het gebruik van de weg. Zolang we zo�n systeem niet hebben, is lane rental geen goed idee. Wat op de weg rijdt, is net zo belangrijk als wat eronder zit. Wat is erger, een paar dagen zonder water of riolering omdat de buizen niet op tijd zijn onderhouden of een paar minuten extra in de auto? Lane rental verstoort op een ontoelaatbare manier de balans tussen de verschillende gebruikers van de weg.”

Goodwin schreef vorig jaar op verzoek van de National Joint Utilities Group, de lobbygroep van nutsbedrijven, een rapport over het verband tussen congestie en het betalen door wegenbouw- en utiliteitsbedrijven. “Het ministerie van transport heeft de kosten van door opbrekingen veroorzaakte congestie grotelijks overdreven om de lane rental te rechtvaardigen. Zij schatten dat de zeven miljoen dagen opbrekingen per jaar leiden tot zes miljard euro aan extra congestiekosten. In werkelijkheid zijn de kosten veel lager, misschien nog niet een miljard. Maar eigenlijk is dat niet het punt: het gaat erom of de te betalen huurprijs opweegt tegen de vermeende besparingen. Elke �incentive� om het werk te versnellen zal het werk inderdaad versnellen, maar in feite levert het systeem veel meer nadelen dan voordelen op. De nuts- en wegenbedrijven zullen in ieder geval de huur doorberekenen aan hun klanten.”

Lane rental blijft echter bestaan. Het ministerie heeft vorig jaar september de Traffic Management Act ingevoerd, waar lane rental een vast bestanddeel van uitmaakt. De wet heeft het huurrecht bovendien uitgebreid naar steigers, afvalcontainers en op de openbare weg opgeslagen bouwmaterialen. �Huren� van de weg is daarbij niet goedkoop. In Londen geldt op de hoofdwegen een heffing van 750 euro per dag, die 50 procent wordt verhoogd als de weg heropgebroken moet worden. Voor �zijstraten� in de hoofdstad wordt 150 euro per dag in rekening gebracht. Middlesborough in het noorden rekent 450 euro per dag voor de hoofdwegen maar slechts 75 euro voor andere straten. Moet een weg in deze stad na een tijdje weer opgebroken worden, dan betaalt de aannemer 750 euro per dag.

Lane rental bestaat al sinds 1984

Reageer op dit artikel