nieuws

Europees Parlement aanvaardt uitgeklede Dienstenrichtlijn

bouwbreed

straatsburg – Het Europees Parlement heeft gisteren het sein op groen gezet voor het vrij verkeer van diensten binnen de EU, maar tegelijkertijd het oorspronkelijke (liberalere) Commissievoorstel (Bolkestein) fel afgezwakt.

In Straatburg stemden 394 afgevaardigden vóór het compromis dat de twee grootste fracties van christen-democraten (EVP) en socialisten (PES) waren overeengekomen bij 215 tegenstemmen en 33 onthoudingen. De liberalen stemden verdeeld. Het resultaat van de stemming wordt nu ter verdere beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie en de EU-ministerraad. Commissievoorzitter Barroso verklaarde zich bereid de belangrijkste wijzigingen die het parlement aan het oorspronkelijke voorstel had aangebracht, over te zullen nemen. Omdat het compromis van het parlement niet zomaar in alle lidstaten zal worden aanvaard, bestaat de mogelijkheid dat Barroso de knoop uiteindelijk laat doorhakken door de EU-leiders dit voorjaar in Brussel. Het omstreden “oorsprongsprincipe”, dat bepaalt dat voor een dienstverlener, die in een ander EU-land aan de slag gaat, niet de arbeids- en sociale regels van dat gastland gelden, maar van zijn thuisland, heeft het parlement niet aanvaard. Voor hem of haar gelden de regels van het land waar de dienst wordt verleend.

Het parlement heeft verschillende sectoren zoals volksgezondheid, openbaar vervoer en uitzendarbeid van de werking van de dienstenrichtlijn uitgesloten. Europarlementslid Ieke van den Burg (PvdA) noemde de uitslag van de stemming een “overwinning voor Europa”. Volgens haar is de bom, die Bolkenstein onder het sociale Europa had gelegd, “vakkundig ontmijnd”.

De CDA-fractie in het parlement reageerde uiterst tevreden. Zij wees erop dat het Centraal Planbureau heeft becijferd dat de nieuwe EU-wetgeving de welvaart in Nederland tussen de 0,3 en 0,7 pct. zal doen toenemen. VVD-Europarlementslid Toine Manders had liever een liberalere richtlijn gehad maar is niet ontevreden omdat nu tientallen obstakels die het vrij verkeer van diensten nog belemmeren, uit de weg gewerkt zullen worden. Hij verweet de EVP en PES wel “hun ziel verkocht te hebben om de vakbonden te plezieren ten koste van de consumenten”.

Reageer op dit artikel