nieuws

Btw-tarief

bouwbreed

De manier waarop Polen een besluit over het lage btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten heeft vertraagd, schreeuwt om een ander besluitvormingstraject. Nu wordt deze indirecte belasting geregeld vanuit Brussel, waarbij wijzigingen unaniem moeten worden aanvaard. Binnen bandbreedtes mogen individuele landen dan zelf beslissen hoe hoog de btw mag zijn, mits het hoogste btw-tarief niet onder de […]

De manier waarop Polen een besluit over het lage btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten heeft vertraagd, schreeuwt om een ander besluitvormingstraject.

Nu wordt deze indirecte belasting geregeld vanuit Brussel, waarbij wijzigingen unaniem moeten worden aanvaard. Binnen bandbreedtes mogen individuele landen dan zelf beslissen hoe hoog de btw mag zijn, mits het hoogste btw-tarief niet onder de 15 procent uitkomt.

Toen deze procedure werd afgesproken, was het op zich logisch een gemeenschappelijk beleid te voeren. Het ging immers om de verwezenlijking van een Europese markt die concurrerend met de rest van de wereld kan zijn. Daarin past geen onderlinge concurrentie van EU-landen op het gebied van het btw-tarief.

Wat betreft het btw-tarief op arbeidsintensieve diensten is er echter geen sprake van concurrentie tussen landen. Het gaat om diensten die lokaal worden uitgevoerd, waardoor hooguit in de grensstreken een vorm van concurrentie kan optreden. Dit soort grenseffecten bestaat op een aantal punten al, zij het dat het in die gevallen veelal om accijnzen gaat, bijvoorbeeld op benzine.

De reden waarom Polen het besluit over het lage btw-tarief heeft opgehouden, is bovendien weinig valide. Het land koppelde deze zaak aan een laag btw-tarief op nieuwbouw. Dat is Polen volgens het toetredingsverdrag enige tijd toegestaan. Het land wilde die periode verlengen.

Hoewel het niet ongebruikelijk is in de politiek twee totaal verschillende dossiers uit te ruilen, geeft deze affaire wel het failliet weer van het huidige besluitvormingstraject in de Europese Unie.

Minister Zalm zal daarom in de Europese raad van ministers van Financiën en Economische Zaken (Ecofin) moeten pleiten voor een andere besluitvorming. Als het gaat om btw-zaken die slechts nationale of regionale effecten hebben, zou een gekwalificeerde meerderheid voldoende moeten zijn in plaats van unanimiteit. Dan is een blokkade, zoals Polen die dreigde op te leggen, terecht niet langer mogelijk.

Reageer op dit artikel