nieuws

Breda wil betere woningen tegen dezelfde prijs

bouwbreed

breda – Nieuwe woningen moeten wat de gemeente Breda betreft duurzamer, veiliger en toegankelijker worden, en dan liefst zonder dat de prijs daardoor stijgt.

In de nota Kwaliteit Wonen die sinds 1 januari van kracht is, verklaart Breda welke concrete kwaliteitseisen ze stelt op deze gebieden. Projectontwikkelaars, bewoners en gehandicapten vinden die ambities mooi, maar vragen zich af hoe uitvoerbaar ze zijn, zo bleek tijdens een bijeenkomst over de nieuwe woonkwaliteitseisen.

Vooral de eisen voor duurzaam bouwen leidden tot veel discussie. Breda gaat in zijn nieuwe beleid uit van een energieprestatie op locatie van minimaal 7,0 voor nieuwbouwlocaties vanaf 250 woningen. Energieprestatie op locatie is een rapportcijfer voor de energetische kwaliteit van een hele locatie. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de situatie. Voor nieuwbouwlocaties ligt de score tussen de 6 en 10. Een wijk moet minimaal een 6 scoren om te voldoen aan de wettelijk verplichte eisen.

Een duurzame woning heeft in de Bredase nota bovendien een epc (energieprestatiecoëfficiënt) die ten minste 10 procent onder de norm van het Bouwbesluit ligt.

Vraagtekens

Ontwikkelingsmanager P. Hameetman van BAM Vastgoed zet vraagtekens bij de eisen van Breda. “Een verlaging van epc van 1,0 naar 0,8 is een enorme opgave voor de markt. De verlaging van Breda naar 0,72 kan wel, maar het is absoluut werk voor deskundigen en niet makkelijk. Technisch is het veel ingewikkelder dan de stap van 1,0 naar 0,8.”

Commercieel directeur J. Hoppen van Heja Projectontwikkeling is het met Hameetman eens. Bovendien vreest hij dat een aanscherping van de duurzaamheidseisen onvermijdelijk extra kosten met zich meebrengt. En zo�n prijsverhoging laat zich weer moeilijk rijmen met de eis van betaalbaar wonen.

“Je moet prioriteiten stellen”, erkent de Bredase wethouder A. Arbouw. Het is volgens hem niet de bedoeling om ontwikkelaars onmogelijke eisen op te leggen. De nota geeft volgens hem het ambitieniveau van de gemeente weer. Blijkt dat echt niet haalbaar, dan komt het aan op maatwerk.

Bewoner C. van Faassen van het Bredaas Centrum voor Gehandicaptenbeleid vindt dat de compacte woonnota te veel is gefocust op eisen en cijfers. “Wonen is meer dan alleen die maten.” Het woongenot van kwetsbare groepen als ouderen en gehandicapten wordt niet alleen bepaald door de toegankelijkheid van een woning en het voldoen aan het keurmerk veiligheid, vindt zij.

De gemeente moet ook kijken naar sociale aspecten en de mogelijkheid bieden te kunnen kiezen uit verschillende woonvormen. Aan dat soort wensen kan de markt goed tegemoetkomen, meent Hameetman, zeker als projectontwikkelaars dat samen doen met bijvoorbeeld een woningcorporatie of een zorginstelling. “Dat kan prima, maar dan moet de gemeente de regie nemen.”

Reageer op dit artikel