nieuws

Bouwend Nederland blij met nieuwe ruimtelijke regels

bouwbreed Premium

den haag – Bouwend Nederland is blij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wetgeving voor de ruimtelijke ordening.

Volgens de bouwers is een “belangrijke stap” gezet voor eenvoudiger regelgeving die ervoor zorgt dat bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd.

De Tweede Kamer heeft vorige week definitief ingestemd met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De wet, die naar verwachting volgend jaar ingaat, zorgt voor flinke wijzigingen in de procedures voor ruimtelijke ontwikkelingen. De procedures worden vereenvoudigd en de beroepsmogelijkheden beperkt. VROM verwacht hiermee de doorlooptijd voor plannen aanzienlijk te korten. De bestemmingsplanprocedure wordt teruggebracht van 58 naar 26 weken.

In de nieuwe wet wordt een percentage eigen risico voor een planschadevergoeding opgenomen van 2 procent. Minister Dekker was aanvankelijk voor een eigen risico van 5 procent, maar heeft die drempel onder druk van de Tweede Kamer verlaagd. Als over twee jaar uit een evaluatie blijkt dat dit niet tot een forse afname van de planschadeclaims leidt, verhoogt de minister de drempel alsnog.

De nieuwe wet schrijft voor dat Rijk, provincies en gemeenten hun plannen globaal vastleggen in structuurvisies. De planologische kernbeslissing, streekplannen en structuurplannen verdwijnen.

Projectbesluit

Ook de veelvuldig toegepaste artikel 19-procedure verdwijnt. In plaats daarvan kunnen gemeenten en provincies met een zogeheten projectbesluit afwijken van het bestemmingsplan. Een dergelijk besluit moet volgens de wet binnen een jaar worden verwerkt in het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen moeten niet alleen actueel zijn, maar ook digitaal beschikbaar.

Bouwend Nederland zegt met de nieuwe wetgeving minder stroperigheid te verwachten. “Met de Nota ruimte en de nieuwe wet als uitvoeringsinstrument kunnen plannen sneller en efficiënter worden gerealiseerd.”

Reageer op dit artikel