nieuws

Betrek bewoners bij herstructurering

bouwbreed

nijmegen – Wil herstructurering goed van de grond komen, dan is betrokkenheid van de buurtbewoners noodzakelijk. Die hebben veel kennis en deskundigheid over de wijk in huis. Daar moeten gemeenten en corporaties gebruik van maken.

“Maar al te vaak start een herstructureringsproject verkeerd. Dan komt een gemeente of corporatie langs en zegt tegen de bewoner dat zijn huis slecht is. Die heeft er net een nieuwe keuken in gezet en heeft altijd keurig voor zijn pand gezorgd. Die wordt dus direct in het defensief gedrongen en zal de hakken in het zand zetten”, zegt Erik Opdam van Novio Consult van Spaendonck.

De adviseur van overheden heeft al in 2003 voor het ministerie van VROM zes voorbeeldprojecten bekeken waarbij niet alleen de wijk fysiek werd aangepakt, maar ook samen met de bewoners gekeken is naar de manier waarop dat zou moeten gebeuren. Daarbij speelde het slechte imago van de wijken ook een rol. Als een gemeente zeker wil weten dat een herstructurering van een wijk jaren moet duren, dan moeten ze een Masterplan maken en dat bij de bewoners droppen. Als het dan ook nog gaat om veel slopen en nieuwbouw, dan duurt het proces jaren.

“Gemeenten en ook corporaties denken vaak nog in dat model. Dat doen zij vanuit de gedachte dat nieuwbouw in herstructureringswijken tot een snellere woningproductie leidt dan bouwen in de wei. De energie wordt dan gestoken in het slopen van wijken. Daar is de bevolking dan tegen mede gevoed door angst voor hogere huren”, weet Opdam.

Arbeiderswijk

Een voorbeeld van hoe het dan wel kan is de Philips-wijk in Eindhoven. Een typische arbeiderswijk die wordt gekenmerkt door de even typische stedenbouw en architectuur. “De hefboom daar was cultuur en die stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. Wij hebben toen een onderzoek gedaan naar de sociale structuur in de wijk. Dat bleek een diverse te zijn, maar wel met een aantal typische karakteristieken. Op basis daarvan hebben we gezegd de wijk zo te herstructureren dat die karakteristieken kunnen blijven bestaan.”

De vraag was daarbij in feite wat de bewoners zo aantrekkelijk vinden in een wijk, wat ze willen behouden en wat anders zou kunnen en hoe dan. “Dan blijkt er heel veel kennis te zitten bij de bewoners. Waar het dan om gaat is die kennis om te zetten in participatie. In Hoogvliet hebben corporaties budgetten te geven aan de wijkraden om de deskundige betrokkenheid van bewoners te stimuleren.”

Een vroegtijdige en positieve benadering van de bewoners in de wijken is dan ook het recept om een herstructurering van de grond te krijgen. “Het is dan overigens nog niet gezegd dat het allemaal probleemloos verloopt. Maar je schept wel de randvoorwaarden. Echt weet je het pas als de sloopvergunning onherroepelijk is geworden”, aldus Opdam.

Reageer op dit artikel