nieuws

Sittard-Geleen onderzoekt aanbestedingsprocedures

bouwbreed

geleen – De gemeente Sittard-Geleen houdt op verzoek van de Maastrichtse hoofdofficier van justitie Mr. Van Eck enkele aanbestedingsprocedures tegen het licht. Dat maakt waarnemend burgemeester J. Bronckers van Sittard-Geleen bekend.

Bronckers (CDA) heeft een dezer dagen een gesprek met Van Eck. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal de burgemeester enkele dossiers onderzoeken en bekijken of procedures correct zijn toegepast en of regels moeten worden aangescherpt. Vervolgens stelt hij de gemeenteraad op de hoogte van zijn bevindingen.

Van Eck had Sittard-Geleen geadviseerd onderzoek te doen naar de manier waarop enkele projecten zijn aanbesteed. Ook had hij vraagtekens bij een aantal financiële transacties waarbij de gemeente betrokken is.

Van Eck kwam tot dit advies na afloop van een gesprek met voormalig burgemeester W. Dijkstra (PvdA). Die ventileerde bij zijn vertrek op 1 december zijn afkeer van de �vriendencultuur� in Limburg, waarbij een soort �vanzelfsprekendheid� zou bestaan bij het zaken doen, onder meer in de bouw.

Volgens Dijkstra bestaat er mogelijk een afhankelijkheidsrelatie tussen grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars enerzijds en topambtenaren van Sittard-Geleen anderzijds. Spin in het web is het CDA, vond Dijkstra. CDA-politici zouden nogal wat in achterkamertjes regelen buiten elke democratische controle om.

Justitie ziet vooralsnog geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek. Maar Van Eck zou het op prijs stellen als de gemeente de manier van gunning van een aantal niet nader genoemde projecten nog eens zou bekijken.

Reageer op dit artikel