nieuws

Rijk dient regie over zandwinning te houden

bouwbreed

utrecht – Het Rijk moet zijn regierol over de grondstoffenwinning behouden. Zonder druk van de rijksoverheid zullen gemeenten en provincies niet genegen zijn voldoende locaties aan te leveren om te voldoen aan de Nederlandse behoefte aan beton- en metselzand.

Dat stelde de directeur H. de Vries van Meurs Juristen op een congres over de ontgrondingenwet, dat door zijn kantoor in Utrecht werd gehouden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt momenteel of deze wet nog wel noodzakelijk is nu het Rijk heeft besloten geen rol meer te willen spelen bij de grondstoffenvoorziening. Vooruitlopend daarop ligt er nu al een voorstel van het kabinet waarmee de ontgrondingenwet gedeeltelijk wordt ontmanteld. Daarmee vervalt onder meer de bijzondere aanwijzing, die gemeenten kan dwingen aan de winning mee te werken.

De Vries zette een somber toekomstbeeld neer van de grondstoffenwinning in Nederland als de overheid niet terugkomt op haar beslissing rijksbemoeienis af te bouwen. Het staat voor hem buiten kijf dat er daardoor uiteindelijk onvoldoende aanbod van eigen bodem is om te voldoen aan de behoefte aan beton- en metselzand in Nederland. Niet alleen staan gemeenten en provincies niet te trappelen, het is ook “heel lastig” om op basis van de huidige bestemmingsplannen nieuwe locaties te vinden waar ontgronding kan plaatsvinden, aldus De Vries.

Tegenstrijdig

Feitelijk voert het Rijk “tegenstrijdig” beleid, betoogde hij. “Het Rijk zegt immers dat we in Nederland zo veel mogelijk in eigen behoefte moeten voorzien”, aldus de jurist, die er voorstander van is dat de overheid nog eens goed onderzoek verricht naar de gevolgen van volledige marktwerking

Hij voorziet dat de overheid over tien jaar terugkomt op haar besluit als blijkt dat Nederland sterk aangewezen is op het aanbod vanuit het buitenland. Hij heeft er ook geen vertrouwen in dat een project als Ruimte voor de Rivier en publiek-private projecten voor gebiedsontwikkeling veel soelaas gaan bieden. Die “incidentele” projecten zullen nooit voor voldoende aanbod kunnen zorgen, denkt hij.

In een reactie verklaarde G. Sigmond van de Federatie van oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën desgevraagd de somberheid van de jurist niet te delen. Integendeel: Sigmond ziet wel degelijk veel mogelijkheden waarbij zandwinners samen met gemeenten kunnen optrekken. “Het beleid uit het verleden werkte van geen kant. Wij geloven in de marktwerking.”

Regelgeving

Sigmond zegt ervan overtuigd te zijn dat projecten voor grondstoffenwinning alleen van de grond kunnen komen als de betrokken gemeenten er iets in zien. Daarvoor is het zaak dat de ontgrondingen deel uitmaken van een ruimtelijk project. “Je moet iets vinden wat de gemeente ook wil.” Om de nieuwe opzet van de grondstoffenwinning een goede kans te geven is het wel noodzakelijk dat fors het mes wordt gezet in de “overbodige” regelgeving, zoals de bepaling van het wintempo, aldus Sigmond. “Er is nu nog heel veel regelgeving uit het verleden die de marktwerking belemmeren.”

Reageer op dit artikel