nieuws

Persoonlijke aansprakelijkheid architect in België beperkt 

bouwbreed

brussel – Architecten in België kunnen binnenkort het statuut van rechtspersoon verkrijgen waardoor hun persoonlijke aansprakelijkheid wordt beperkt.

Op die manier hoeven zij niet langer financieel op te draaien voor gebreken aan gebouwen of de overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn daarvan. Volgens de nu nog geldende wetgeving in België is de architect tien jaar lang na aflevering aansprakelijk voor ernstige fouten aan een bouwwerk.

De architect geniet niet van de beperkte aansprakelijkheid die een vennootschap wel heeft. Daarom is hij – in tegenstelling tot de aannemer – wel persoonlijk aansprakelijk. Een nieuw wetsontwerp dat binnenkort aan het federale parlement in Brussel ter goedkeuring wordt voorgelegd, voorziet in een nieuw statuut voor de architect dat zijn persoonlijke aansprakelijkheid beperkt.

De nieuwe wetgeving bepaalt onder andere dat de architect zich voldoende moet verzekeren tegen de risico�s die hij loopt bij de uitvoering van zijn bouwopdracht. Dit laatste is ook van groot belang voor de consument.

De architect is overigens de enige partij in de bouwsector die verplicht wordt zijn burgelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Dit laatste houdt wel gevaren in. Want bij een fout aan een gebouw zullen aannemers, onderaannemers en andere betrokkenen bij de bouw wel eens gemakkelijk in de verleiding komen om bij een fout de schuld af te wentelen op de architect omdat deze laatste toch verplicht verzekerd is.

In het Belgische parlement zijn daarom stemmen opgegaan om ook bouwpromotoren, aannemers, onderaannemers en andere betrokkenen de verplichting op te leggen zich te verzekeren tegen ernstige fouten bij een bouwwerk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels