nieuws

NMa onderzoekt fusie corporaties

bouwbreed

den haag – Mededingingsautoriteit NMa gaat de voorgenomen fusie tussen de Eindhovense woningcorporaties Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) en SWS diepgaand onderzoeken.

De toezichthouder vreest dat door de concentratie een te groot “economisch machtsblok” ontstaat op de markt voor sociale huurwoningen. Dat kan, aldus de NMa, nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod van woningen voor consumenten.

De geplande samenvoeging van Hhvl en SWS leidt tot een woningbouwvereniging met 33.500 woningen, waarvan zo�n 25.000 in Eindhoven. De eerstvolgende concurrent is volgens de NMa driemaal zo klein. Vooral op de markt voor goedkope en betaalbare sociale huurwoningen verkrijgen partijen na de fusie een hoog marktaandeel.

“Deze markt ondervindt bovendien nauwelijks concurrentiedruk van particuliere huurwoningen en koopwoningen”, aldus de mededingingsautoriteit. “Wij achten het daarom mogelijk dat er een economische machtspositie kan ontstaan.”

Het onderzoek van de NMa start zodra de woningcorporaties een vergunning hebben aangevraagd voor de voorgenomen vervlechting. Zonder vergunning mogen de woningstichtingen niet samensmelten. “Binnen dertien weken zullen we dan een besluit nemen”, zegt NMa-woordvoerder H. Garvelink. “De uitkomst kan zijn dat we de fusie toestaan, verbieden of toestaan onder bepaalde voorwaarden.”

De NMa zal onder meer onderzoek doen naar de de exacte afbakening van de productenmarkten en het geografische werkterrein van de corporaties. “Daarnaast kijken we naar de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling”, aldus Garvelink. “En we onderzoeken welke prikkels de corporaties hebben om te concurreren.”

De besturen van Hhvl en SWS hebben “met verbazing kennisgenomen” van het NMa-besluit. Twee weken geleden zette het ministerie van VROM het licht op groen voor de juridische samenvoeging per 1 juli. “VROM oordeelde dat de fusie kan leiden tot een bundeling van kennis en ervaring, met het oog op het optimaliseren van de dienstverlening aan de klanten en het ontwikkelen van nieuwe woongebieden en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen”, aldus de corporaties.

Ook het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, de gemeenten in de regio Eindhoven en de huurdersorganisaties hebben positief geadviseerd. Hhvl en SWS benadrukken verder dat concurrentie in de sociale huursector nauwelijks speelt. “De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurhuizen is aan wettelijke regelgeving gebonden”, aldus de woonstichtingen.

Eerder dit jaar kondigde NMa-topman P. Kalbfleisch al aan dat de kartelwaakhond zijn vizier meer zal gaan richten op woningcorporaties. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar concentraties in de sector en de concurrentieprikkels. Juist gisteren werd bekend dat adviesbureau Klantkwadraat rekening houdt met een enorme fusiegolf in de corporatiesector, vergelijkbaar met die van de energiesector.

Reageer op dit artikel