nieuws

Mobiele brekers klaar voor nieuwe richtlijn

bouwbreed Premium

den haag – Hoewel de branchevereniging van mobiele brekers (BMR) fel gekant is tegen een nieuwe beoordelingsrichtlijn menggranulaat, zijn de aangesloten bedrijven wel klaar om te werken op de nieuwe manier. Eind januari de treedt de richtlijn in werking.

Afgelopen zomer werd in deze krant een felle strijd gevochten tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2506. De bedrijven met een mobiele breekinstallatie waren van mening dat die richtlijn hun op onevenredig hoge kosten jaagt. De bedrijven met een grote vaste installatie, voor het merendeel verenigd in de concurrerende vereniging BRBS, zouden verhoudingsgewijs veel minder analyses van monsters van menggranulaat moeten laten maken dan zij.

Tot medio juni werd de strijd tussen de beide brancheorganisaties vooral binnenskamers uitgevochten tijdens de vergaderingen van het College van Deskundigen dat zich over de nieuwe richtlijn boog.

Volgens BMR-directeur ir. J. Put is de stemming het afgelopen half jaar flink omgeslagen. Het college van deskundigen heeft enkele voorstellen van de BMR in behandeling waarmee aan een aantal bezwaren tegemoet wordt gekomen. Tegelijkertijd heeft de vereniging een gecentraliseerd computersysteem in gebruik genomen dat de leden in staat stelt heel gemakkelijk te werken volgens de nieuwe systematiek.

De nieuwe BRL kent een bonus-malus systeem. Naarmate een bedrijf langer schoon en goedgekeurd menggranulaat produceert, kan het met minder monsternames en keuringen toe. Dat vergt een nogal ingewikkelde berekening die met het automatiseringssysteem gemakkelijk gemaakt kan worden.

Gecertificeerd

Ook aanpassingen van het Bouwstoffenbesluit, en andere regelingen hebben nogal vergaande consequenties die in één keer voor alle aangesloten bedrijven worden doorgevoerd. Vrijwel alle BMR-leden zijn inmiddels gecertificeerd voor de nieuwe richtlijn. Bij de leden die hun zaakjes nog niet op orde hebben, komt dat volgens Put doordat de analyselaboratoria de laatste tijd met lange wachttijden kampten.

Het college van deskundigen is nog wel op zoek naar een nieuwe voorzitter. Oud CROW-voorzitter K. Nije die de afgelopen jaren de kar trok, heeft zijn functie zoals afgesproken neergelegd nadat de nieuwe BRL was aangenomen. De vier certificerende instanties die deel uitmaken van het college zoeken een nieuwe voorzitter. Aangezien het er, meer dan bij enige andere BRL nogal eens heftig aan toe kan gaan bij de vergaderingen worden nogal wat kwaliteiten verlangd van de nieuwe voorman.

Reageer op dit artikel