nieuws

Groenkeur maakt selectie hovenier makkelijker

bouwbreed

houten – Het Groenkeur-certificaat maakt het zakelijke opdrachtgevers makkelijker een hovenier te selecteren. Groenbedrijven halen het certificaat in gemiddeld een half jaar. De stichting Groenkeur ontwikkelde certificatieschemas voor aanleg en onderhoud van tuinen, groenvoorziening, boomverzorging en dak- en gevelbegroening. En steeds meer gemeenten overwegen alleen nog zaken te doen met gecertificeerde groenbedrijven.

Dat laatste is een constatering van C. Versluis, woordvoerder van de stichting Groenkeur. Naar zijn mening kan de interesse om alleen nog met gecertificeerde groenbedrijven te werken alleen maar toenemen omdat het Groenkeur volgens hem goed werk garandeert. Opdrachtgevers krijgen uitsluitend gecertificeerde bedrijven over de vloer wanneer ze het certificaat verplicht stellen in hun inschrijvingsvereisten. Groenkeur stelde de bijbehorende bestektekst op; de juridische toetsing leerde dat opdrachtgevers die zonder meer kunnen overnemen.

Een bedrijf kan meer dan één certificaat verkrijgen, legt Versluis uit, afhankelijk van het aantal disciplines in een onderneming. Voor elke vakdiscipline zette Groenkeur beoordelingsrichtijnen op, elk daarvan gaat in op de structurering van een bedrijf en op het beheer van mensen en machines. De ondernemer moet ook op een gestructureerde manier een opdracht aannemen en uitvoeren, opleveren en naverzorgen. De productcriteria geven aan hoe het bedrijf moet omgaan met tuinen, groenvoorziening, boomverzorging en met dak- en gevelbegroening. Groenkeur let ook op de wijze waarop de ondernemer klachten afhandelt.

Groenkeur geldt daarmee ook als interne meetlat, meent Versluis. Niet in de laatste plaats verplicht het keurmerk tot het naleven van de cao. Tijdens het certificeren kan een ondernemer stapsgewijs zijn bedrijfsvoering verbeteren. Het werk verloopt daardoor efficiënter en vergt minder tijd. En personeel kan vaak beter zelfstandig projecten uitvoeren. Ondernemers moeten eerst drie maanden ervaring opdoen met het keurmerk voordat ze het beeldmerk mogen voeren. Gegadigden kunnen gespecialiseerde organisaties om training en begeleiding vragen.

Versluis noemt Groenkeur het enige onafhankelijke keurmerk dat door zakelijke opdrachtgevers mag worden gevraagd. Op de markt circuleren verschillende labels die de indruk van een keurmerk wekken. Versluis benadrukt dat alleen Groenkeur voldoet aan de regels van de Raad van Accreditatie en aan de wet Nederlandse Mededingingsautoriteiten. Begin dit jaar telde de stichting 75 grote en kleine gecertificeerde bedrijven die met elkaar het keurmerk een landelijke dekking geven. Onafhankelijke certificeerders bezoeken de gekeurde bedrijven elk jaar opnieuw om te zien of ze nog aan de bepalingen voldoen.

De stichting werkt al zo�n drie jaar aan het keurmerk. De nadruk lag aanvankelijk op het ontwikkelen van een beoordelingsrichtlijn. Nu die gereed is maakt Groenkeur meer werk van de promotie, bijvoorbeeld op De Groene Sector Vakbeurs die dezer dagen plaatsvindt in Hardenberg. Gecertificeerde bedrijven betalen mee aan onder meer deze promotie. Dat is niet genoeg om het keur in de markt te zetten, rekent Versluis voor.

De stichting ontvangt om die reden ook bijdragen van het Productschap Tuinbouw en het Hoveniers Informatie Centrum. Certificeren vergt een entreebijdrage van 375 euro en jaarlijks 150 euro inschrijfgeld. De promotionele bijdrage hangt af van de omzet.

De bedrijfstakvereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, dak- & gevelspecialisten en boomverzorgers VHG nam met de niet meer bestaande stichting Erkenningen Hoveniers het initiatief voor Groenkeur.

Boekhouding

Het keurmerk werd aanvankelijk in het leven geroepen als middel om de boekhouding van groenbedrijven op orde te krijgen. Versluis zegt met nadruk dat Groenkeur losstaat van het lidmaatschap van de VHG.

Ook ondernemers die niet bij deze bedrijfstakvereniging zijn aangesloten kunnen certificatie aanvragen. Gegadigden moeten daarentegen wel zijn ingeschreven bij het Productschap Tuinbouw.

Reageer op dit artikel