nieuws

DIM steeds minder blij met overnamestrijd Equity One

bouwbreed Premium

rotterdam – De raad van commissarissen van DIM Vastgoed is laaiend op Equity One. In de overnamestrijd hebben de Amerikanen een grens overschreden. In een brief laat de raad weten dat hij niet ingaat op de eisen van Equity.

Al geruime tijd probeert de Amerikaanse vastgoedbelegger Equity One DIM Vastgoed in te lijven. Aanvankelijk via een vriendelijke weg maar uiteindelijk met een vijandig bod. Daar hebben ze slechts 5 procent van de aandelen mee weten binnen te krijgen.

Intussen had Homburg Invest zich in de strijd gemengd en het bod met 10 cent overtroffen. Dat leverde de Canadese belegger 15 procent van de aandelen op.

In de strijd is door Equity voortdurend geageerd tegen de Directie- en Management Overeenkomst van DIM Vastgoed met Dane Investors Management. Die overeenkomst loopt in april volgend jaar af. Afhankelijk van een evaluatie door de raad van commissarissen zou die al dan niet verlengd kunnen worden.

Equity One eiste nu dat de evaluatie zou gebeuren door twee man die door hen zouden worden aangewezen. Die eis ging gepaard met het dreigement van juridische procedures en persoonlijke aansprakelijkheidsstelling.

President-commissaris Blauboer heeft nu laten weten niet in te kunnen gaan op de eisen. Het Nederlandse vennootschapsrecht verzet zich daartegen en bovendien miskent het de onafhankelijke rol van de raad van commissarissen.

In uiterst nette bewoordingen spreekt Blauboer zijn bevreemding uit over het feit dat Equity One dreigementen uit en de publiciteit heeft gezocht met vertrouwelijke gesprekken tussen de raad en de Amerikanen. Ook de beschuldiging als zou de raad van commissarissen een vertragingstactiek hebben gevoerd, werpt hij ver van zich.

“In het licht van de open communicatie die de raad van commissarissen met u heeft betracht, verbaast het ons zeer dat u spreekt over vertraging die door de raad zou zijn veroorzaakt. Wij achten dat ongegrond en ongepast. Nog ongepaster achten wij het dat u op basis daarvan meent de leden van de raad te moeten bedreigen met een persoonlijke aansprakelijkstelling”, aldus Blauboer.

Hij wijst er verder fijntjes op dat Equity One het bepaald niet voor het zeggen heeft bij DIM. De Amerikaan is een minderheidsaandeelhouder met 32 procent en heeft daarnaast slechts 5 procent van de aandelen weten te krijgen door het openbare bod.

Op 17 februari gaat de soap verder tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders waar de evaluatie zal worden besproken.

Reageer op dit artikel