nieuws

Bouwers en technici op zoek naar samenwerking

bouwbreed

zeist – Bouwend Nederland haalt de banden aan met architecten, ingenieurs en installateurs. Doelstelling is het integraal ontwerpen de komende twee jaar nieuwe impulsen te geven.

“Integraal ontwerpen is een brisant en actueel thema dat de bouwnijverheid hopelijk sterk zal beïnvloeden”, trapte onderwijsspecialist L. Teerling af in Zeist. “Alleen al dat vier brancheorganisaties samen dit symposium organiseren, is heel bijzonder.”

Bouwend Nederland presenteerde samen met de Bond van Nederlandse Architecten, ingenieursclub Onri en de installateurs van Uneto-VNI een vijfpuntenplan. De organisaties beloven elkaar en hun klanten gezamenlijk actie. Tot de uitgangspunten behoort voortaan een klantgerichte werkwijze met een centrale plaats voor de eindgebruiker. Een actiepunt is eveneens het stimuleren van de gedragscode voor bedrijven. Hoe anders immers is een gezond vertrouwen te winnen?

In Zeist passeerden voorbeelden de revue van projecten waarbij intensieve samenwerking alle partijen winst bracht. Zo sloot opdrachtgever British Airways voor de bouw van Terminal 5 op de Londense luchthaven Heathrow een speciale risicoverzekering om de samenwerking niet te laten ontaarden in een juridisch steekspel. De partners konden daardoor werken als een virtuele onderneming. De innovatie kreeg vrij baan en de kosten bleken achteraf alleszins mee te vallen.

Bij de aanleg van de spoorlijn tussen Hongkong en Kanton – een werk van 5 miljard dollar – slaagden de bedrijven 30 procent binnen het budget te blijven. Als een bijzonder soort smeerolie functioneerden elk kwartaal de bijeenkomsten van de opdrachtgever waarin telkens ruim 150 personen van gedachten wisselden over de voortgang van het project.

“Wij bouwers hebben het gevoel dat de zaken te veel opgesplitst zijn geraakt. Er ontstaat dan een positiegevecht”, aldus voorzitter L.C. Brinkman van Bouwend Nederland. Ingenieursman J. Coppes benadrukt dat de diverse bedrijfstakken hun aandacht te veel richten op het begin van de projecten. “We moeten toe naar de levenscyclusbenadering. Ook kwesties als energie en onderhoud moeten worden meegewogen.”

Reageer op dit artikel