nieuws

Actie voor meer hoger opgeleid personeel

bouwbreed Premium

gouda – De bouw gaat 1150 bouwvakkers van 23 jaar en ouder scholen zodat ze kunnen doorstromen naar functies in het midden- en hoger kader. Tekorten aan hoger opgeleid personeel maken die actie noodzakelijk. Bouwend Nederland heeft dat bekendgemaakt.

Het gaat daarbij om zogenaamde duale opleidingen die worden gecombineerd met het werk. Aan de hand van een EVC-procedure (Erkennen Verworven Competenties) wordt eerst in beeld gebracht welke vakkennis de deelnemers hebben opgedaan. Zowel personeel uit de burgerlijke en utiliteitsbouw als inframedewerkers doen mee aan het opleidingsprogramma. Voor de laatste categorie worden 250 op de sector afgestemde opleidingen gehouden.

Alle deelnemers krijgen na afronding een erkend certificaat. “Voor de instroom naar middenkader worden 200 duale trajecten ingericht”, aldus een toelichting van Bouwend Nederland. “Tot slot zullen er 700 duale trajecten op mbo-niveau 2,3 en 4 tot stand worden gebracht.” Het scholingsprogramma moet voor 1 maart 2007 worden afgerond.

Het programma is erop gericht laaggeschoolde bouwvakkers, ouder dan 23 jaar, de kans te geven ander werk binnen de bedrijfstak te vinden. “Dat gebeurt mede vanuit de overtuiging dat de Nederlandse kenniseconomie steeds meer behoefte heeft aan hoger opgeleid personeel”, aldus Bouwend Nederland. Om het doel te bereiken wordt samengewerkt tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Fundeon (de nieuwe naam van Bouwradius en infraopleider SBW), FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV, Kenniscentrum EVC, het SOMA-college en de BVE Raad. Zij ondertekenen 17 januari een intentieverklaring.

Vmbo-niveau

Van de bouwvakkers heeft 22 procent alleen lager onderwijs gevolgd. Het merendeel van het bouwpersoneel, 65 procent, heeft een opleiding op vmbo-niveau. Daarmee blijft de hoogte van de opleiding achter bij de behoefte van het bedrijfsleven. Mede omdat de economie weer enigszins aantrekt groeit de vraag naar personeel dat hoger is geschoold. “Probleem daarbij is dat de bouw kampt met een sterke vergrijzing en een afnemende instroom in de bouwopleidingen”, meldt Bouwend Nederland. “Daarnaast heeft de bouw nog eens te kampen met een sterke uitstroom.”

Als er geen maatregelen worden genomen, leidt dit onherroepelijk tot tekorten aan vakmensen op de bouwplaats.

Reageer op dit artikel