nieuws

Verbetering mbo vergt 600 miljoen

bouwbreed

amersfoort – Een investering van 600 miljoen euro is nodig om de aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bedrijfsleven te verbeteren. Dat maakte de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs, de Bve-raad, bekend bij de opening van het nieuwe schooljaar.

Het mbo is de belangrijkste opleiding voor personeel in de bouw en verwante sectoren zoals de schildersbedrijfstak, de gww-sector, de installatiebranche en de timmerindustrie. Werkgevers klagen geregeld over werknemers die recent een mbo-opleiding hebben gevolgd en niet over voldoende praktijkvaardigheden beschikken.

“Zonder deze investeringen kan het mbo niet het gewenste antwoord geven op de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarmee boet het innovatieve vermogen en de concurrentiekracht van de Nederlandse economie aan betekenis in”, aldus een toelichting van de Bve-raad.

M. Vliegenthart, voorzitter van de Bve-raad, constateerde tijdens de openingsbijeenkomst dat de betekenis van het mbo voor de economie en de concurrentiekracht niet mag worden onderschat. “Zestig procent van de beroepsbevolking heeft een opleiding op mbo-niveau gevolgd”, aldus Vliegenthart. “De samenleving draait op mensen die in het mbo zijn opgeleid.” Momenteel volgen 500.000 leerlingen uiteenlopende mbo-opleidingen, terwijl er verspreid over de verschillende vakgebieden zo�n 40.000 docenten werken.

Ontwikkelingen

Om deze leraren te scholen zodat ze op de hoogte blijven van de jongste ontwikkelingen binnen hun vakgebied is tussen 255 en 510 miljoen euro nodig. “Voor de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal 60 miljoen euro. Voor het stimuleren van stageplaatsen nog eens 6 miljoen. En voor jongeren die in de huidige moeilijke conjuncturele situatie de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigen te verliezen of hebben verloren is 170 miljoen euro nodig”, maakt de Bve-raad bekend.

Vliegenthart had kritiek op de regering Balkenende. “Het kabinet heeft ambities geformuleerd op het gebied van het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, het versterken van de innovatie in bedrijfsleven en kenniseconomie, een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang leren. Tot op heden zijn wel doelen geformuleerd, maar geen randvoorwaarden gerealiseerd.” Volgens Vliegenthart maken investeringen in het middelbaar beroepsonderwijs realisatie van de ambities van het kabinet mogelijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels