nieuws

Meer eigenbouw en ouderenwoningen

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) ziet graag dat particulier opdrachtgeverschap bij de nieuwbouw een grotere vlucht neemt dan nu het geval is. Ook vindt ze dat er meer nieuwbouwwoningen voor ouderen moeten komen.

De zogeheten �eigenbouw� en de ouderenhuisvesting zijn twee woningbouwthema�s waaraan de minister bij de nieuwbouwproductie veel aandacht wil blijven besteden, zo blijkt uit haar schriftelijke toelichting aan de Tweede Kamer op het VROM-onderzoek �Bewoners nieuwe woningen�.

De VROM-onderzoekers hebben voor de rapportage 4500 mensen gesproken die in 2002 een nieuwbouwwoning hebben betrokken. In totaal werden er in dat jaar 66.700 woningen opgeleverd. Het onderzoek moest een beeld geven van de kopers, hun wensen, ervaringen en motieven om een nieuwbouwwoning te betrekken.

Op basis van het onderzoek concludeert Dekker dat veel jongere gezinnen en tweepersoonshuishoudens tot 45 jaar die nu al een koopwoning hebben, een sterke wens hebben om zelf een huis te bouwen. Veertig procent van de jongere gezinnen voelt voor particulier opdrachtgeverschap, maar slechts de helft daarvan kan de daad bij het woord voegen.

Particulier opdrachtgeverschap sluit goed aan bij de behoefte van de kritische geïndividualiseerde woonconsument van de 21e eeuw, vindt Dekker. Maar zeker in de stedelijke regio�s blijft het lastig om het voor elkaar te krijgen door het gebrek aan bouwkavels.

Dekker hoopt dat de subsidieregeling die zij vorig jaar in het leven heeft geroepen voor regio�s die meer woningen door particulieren laten bouwen, vruchten gaat afwerpen. Daarnaast verwacht de minister dat de gemeenten meer particuliere grond kunnen gaan reserveren voor kaveluitgifte als de Grondexploitatiewet in werking is getreden. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om particuliere gronden te reserveren.

Over ouderenhuisvesting is de minister ontevreden. Sinds 2000 is het aantal opgeleverde woningen voor ouderen afgenomen. In 2002 zijn er 7800 gebouwd, 12 procent van het totaal.

Dekker had de afname niet verwacht en vindt deze ook ongewenst omdat het aantal oudere huishoudens alsmaar groeit. Ze wijst erop dat er woningbouwafspraken met de regio�s liggen voor de bouw van in totaal 104.000 nieuwbouwwoningen voor ouderen tot 2009.

Van de 55-plussers die in 2002 de stap naar nieuwbouw wel hebben gemaakt, is de helft verhuisd naar een reguliere woning, vaak een meergezinswoning die met een lift bereikbaar is. Van de 75-plussers heeft 90 procent gekozen voor een meergezinswoning met lift.

Buiten de boot

Uit de VROM-rapportage blijkt dat de groep huishoudens die met nieuwbouw wordt bediend steeds specifieker wordt. Behalve ouderen vallen jongeren en de lagere inkomensgroepen buiten de boot omdat er minder sociale huurwoningen worden gebouwd.

De groep die in de nieuwbouwproductie het best aan zijn trekken komt, zijn de gezinnen met kinderen en mensen met een hoger inkomen. Alleenstaanden en paren zonder kinderen stellen steeds hogere eisen aan een woning, maar moeten daar uiteindelijk bij hun nieuwe woning op inleveren.

Bij de zoektocht naar kwaliteit speelt het bij potentiële kopers niet of nauwelijks een rol of de nieuwe woning milieubewust gebouwd is. En dat terwijl er steeds meer milieubewust gebouwde woningen worden aangeboden. In 1995 ging het nog om 23 procent van de nieuwbouwwoningen; in 2002 was dat al 58 procent.

In 2002 was er bij de helft van alle opgeleverde koopwoningen een vorm van inspraak voor de nieuwe bewoners. De VROM-onderzoekers en minister Dekker zetten duidelijk in op meer inspraak van de koper. Hierdoor zou de woningbouwproductie beter kunnen gaan aansluiten op de behoeften.

Volgens de onderzoekers zal de relatie tussen bouwer en bewoner “absoluut” gaan veranderen als er meer inspraak komt. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de overheid die onderlinge relaties beter in de gaten gaat houden

In 2002 had een kwart van de kopers van een nieuwbouwwoning, problemen tijdens het bouwproces. Problemen bij of na de oplevering kwamen vaker voor. In 2002 werd 40 procent van de koopwoningen met een of meerdere gebreken opgeleverd. In bijna de helft van deze gevallen moesten de nieuwe bewoners volgens de onderzoekers langer dan vijf maanden wachten voordat het probleem werd opgelost.

TABELKOP:Een overzicht van de problemen

Tijdens bouwproces

Geen problemen:76 %

Een of meer problemen:24 %

Problemen: (totaal 17.480)

voortgang bouw: 40 %

uitvoering meerwerk: 17 %

afwijkingen bouwplan: 9 %

afwijking bestek,

verkoopfolder, kwaliteit: 8 %

geschil over prijs: 1 %

probleem kavelopper-

vlakte: 1 %

andere problemen: 24%

TABELKOP:Bij of na de oplevering

Geen problemen: 62 %

Een of meer gebreken: 38 %

Gebreken: (33250)

Afwerking: 32 %

Sanitair en keuken: 10 %

Technische installaties: 10 %

Meerwerk: 8 %

Vloeren: 4 %

Fundering: 1%

Ander gebrek: 22 %

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels