nieuws

Zuid-Limburg wil 4500 zorgwoningen erbij

bouwbreed Premium

maastricht – De provincie Limburg en het Zorgkantoor Zuid-Limburg hebben gisteren een regioconvenant getekend voor de bouw van ongeveer 4500 zorgwoningen in Zuid-Limburg.

Daarvan moeten er 1500 in de regio rond Maastricht en 2900 in de regio rond Heerlen komen.

Het Ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport (VWS) draagt bij in de kosten van dergelijke zorgwoningen. De convenanten worden aangeboden aan de Staatssecretaris C. Ross-van Dorp van VWS. Haar wordt gevraagd dit initiatief te steunen. Op 29 maart 2006 bezoekt de staatssecretaris de regio�s. Naar verwachting komt er dan duidelijkheid van het ministerie.

Een van de pijlers van de modernisering AWBZ is het uitbreiden van het aanbod aan geschikte huisvesting met zorg en welzijn aan burgers in de wijk, in de vorm van bijvoorbeeld zorgwoningen. Die moeten verzorgingshuizen vervangen. In Limburg gaat het om het zogenoemde �Koploperspilot Modernisering AWBZ�. Deze projecten zijn bedoeld om kwetsbare burgers, zoals ouderen en mensen met een handicap, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving in buurt of kern te laten wonen.

Reageer op dit artikel