nieuws

Vraag naar technici zal komende jaren groeien

bouwbreed Premium

maastricht – Jongeren die nu aan een techniekstudie beginnen hebben een grote kans om over vijf jaar een baan te vinden. Dat blijkt uit De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2010 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Volgens het onderzoek zullen conjunctuurgevoelige branches zoals de bouw- en de onroerendgoedsectoren over vijf jaar de economische malaise te boven zijn gekomen. De werkgelegenheid groeit dan bovengemiddeld.

“Met name in de sectoren bouw en onroerend goed en metaal en elektrotechniek heeft de conjunctuur een positieve invloed op de werkgelegenheidsontwikkeling”, aldus het onderzoek.

Het aantal werkenden in de bouw zal naar verwachting met 1,7 procent groeien tot 2010 en in de metaal en elekrotechniek met 0,9 procent. Niet alleen de groeiende werkgelegenheid is debet aan de toenemende vraag naar personeel. Nog belangrijker is dat slechts weinig jongeren kiezen voor een studie techniek waardoor de vraag relatief hoog blijft. Wie over vijf jaar met alleen een vmbo-opleiding de arbeidsmarkt betreedt, heeft minder kans op werk. Op dat niveau verwacht het ROA een krimp van de werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor sommige mbo-opleidingen. “Belangrijke technische opleidingen als mbo elektrotechniek en mbo werktuigbouw en mechanische techniek hebben een negatieve uitbreidingsvraag, terwijl door de aantrekkende conjunctuur een hoge uitbreidingsvraag wordt verwacht voor mbo bouw”, aldus het onderzoek.

Het ROA gaat ervan uit dat de werkgelegenheid in Nederland de komende vijf jaar gemiddeld met een procent per jaar zal groeien. Dat is een nieuwe baan voor ruim 70.000 personen per jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim eenvijfde van de afgestudeerden achteraf liever een andere studie had gevolgd. Ze hebben niet zelden spijt omdat zich onverwachte wijzigingen in de arbeidsmarktpositie van een opleiding voordoen. De onderzoekers ontraden jongeren opleidingen in landbouw, visserij en voeding te gaan volgen, omdat die sectoren naar verwachting niet zullen profiteren van de betere lopende economie.

Reageer op dit artikel