nieuws

Uitstel besluit liberalisering EU-diensten

bouwbreed Premium

brussel – Onder het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU, in de eerste helft van 2006, zal er zeker geen besluit vallen over verdere liberalisering van de dienstensector in Europa.

Dat heeft de Oostenrijkse minister van Economische Zaken Bartenstein gisteren in Brussel laten weten. Volgens Bartenstein liggen de standpunten van de verschillende EU-lidstaten nog veel te ver uit elkaar. De Oostenrijkse bewindsman wil zijn vingers daarom niet aan het politiek gevoelige onderwerp branden en schuift de hele discussie nu al door naar het Finse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2006. Frankrijk blijft uit angst voor de komst van goedkope Oost-Europese werkkrachten pleiten voor tal van beperkingen, waar de nieuwe EU-lidstaten juist een snelle liberalisering willen. Zij pleiten er ook voor dat hun sociale regels van toepassing blijven op landgenoten die in de rijkere West-Europese landen aan de slag gaan.

De plannen om loodgieters, timmerlieden en andere vakkrachten uit alle EU-lidstaten hoofdzakelijk op grond van hun nationale sociale regels in andere Europese landen aan de slag te laten gaan, zijn een gevolg van voorstellen van de voormalige Nederlandse eurocommissaris voor de interne markt Bolkestein.

De berichten over de komst van goedkope Poolse loodgieters leidden in Frankrijk mede tot de afwijzing van de EU-grondwet. Daarop werd de zogeheten Bolkestein-richtlijn voorlopig verwezen naar het Europees Parlement. De specialisten in de EP-fracties hielden de plannen op hoofdlijnen overeind. Wel willen zij meer uitzonderingen voor personeel in de medische sector. In het voorjaar stemt het voltallige EP over de voorstellen. Huidig Europees commissaris voor de interne markt McCreevy zegt daarna te zullen bekijken of hij ook nog aanpassingen wil plegen. Concreet lijkt eind 2006 daardoor ook het vroegst haalbare moment voor besluitvorming. (anp)

Reageer op dit artikel