nieuws

PtP Bouw: broedkamer van toptalenten

bouwbreed Premium

utrecht – PtP Bouw leidt vijftien jonge hbo-ers en academici op voor leidinggevende functies in de bouw. Gedurende drie jaar zijn de aspirant-leidinggevenden in dienst van PtP Bouw. In die tijd doen ze praktijkervaring op bij uiteenlopende ondernemingen zoals Ballast Nedam en Heijmans, daarnaast volgen ze het programma Master of Bussiness Administration (MBA).

De eerste groep van tien hoogopgeleide jongeren is inmiddels met het zogenaamde projecttalentprogramma begonnen. Zij zijn een voorhoede want PtP Bouw wil jaarlijks vijftien à twintig mensen in dienst nemen. Nadat ze alle facetten hebben doorlopen en de MBA-opleiding hebben afgerond, krijgen zij een baan aangeboden bij een van de deelnemende bedrijven.

“Onderwijs en beroepspraktijk sluiten onvoldoende op elkaar aan”, zegt N. van Doorn, die samen met G. Oorthuys en W. Huizing het initiatief nam tot een op de bouw afgestemd projecttalentprogramma. “Pas afgestudeerde bouwkundigen, civiel ingenieurs en andere technici, weten nauwelijks iets van de wereld waarin ze gaan werken. Daardoor komen geregeld mensen op de verkeerde plek terecht en dat leidt er vaak toe dat ze na verloop van tijd de bouw verlaten. Ze worden weggelokt door de industrie of door andere bedrijfstakken en dat is zonde. Daar komt bij dat de bouw behoefte heeft aan een nieuwe generatie managers die alle kanten van het bouwproces kennen.”

PtP Bouw biedt de mogelijkheid om intensief kennis te maken met de verschillende aspecten van de bouw. Gedurende drie jaar werken de deelnemers aan het programma op verschillende plekken bij diverse bedrijven. Daarnaast volgen ze seminars die aansluiten bij de werkervaring die ze opdoen. Het gaat bijvoorbeeld om bijeenkomsten over project- en omgevingsmanagement en organisatiestructuren.

De deelnemers worden gedurende die periode vanuit PtP Bouw begeleid. “Projectmanagement loopt als een rode draad door het programma. Hoe is het bouwproces georganiseerd en wat kun je er aan verbeteren? Dat zijn centrale vragen.” Participanten zijn onder meer ProRail, de Bouwdienst Rijkswaterstaat, Arcadis en de Rijksgebouwendienst.

“Over tien jaar willen we meer dan honderd hoogopgeleide projectmanagers aan de sector hebben toegevoegd”, zegt G. Oorthuys. “Ze kennen elkaar en hebben kennis van en ervaring met wat er op verschillende plaatsen in de bouwketen gebeurt. Zo gaat op termijn een andere cultuur ontstaan in de sector, met betere samenwerking dan nu het geval is.”

De interesse voor het programma is groot zowel vanuit het bedrijfsleven als van de kant van jonge technici. Nadat bekend was geworden dat het project van start zou gaan, kwamen 120 sollicitaties binnen. “Daarvan zijn de meest gemotiveerden en getalenteerden geselecteerd”, zegt Oorthuys. “Ik sluit niet uit dat er de komende maanden nog enkele deelnemers bij komen. Het is nog mogelijk om in te stappen.”

Kennismaken met diverse aspecten

Reageer op dit artikel