nieuws

Minimale verkeershinder blijkt lastige opgave

bouwbreed Premium

delft – Het Hoogheemraadschap Delfland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland weten het zeker. De Maasdijk ter hoogte van de Oranjesluis bij de dorpskern Maasdijk moet drie maanden dicht voor autoverkeer. De doorstroomcapaciteit van de doorgang in de binnenwaterkering wordt vergroot.

De grotere doorstroomcapaciteit is nodig om wateroverlast in het Westland verder te voorkomen. Bij overvloedige regenval stroomt het water van het gebied ten noorden van de Maasdijk via de Oranjebinnensluis naar het Oranjekanaal ten zuiden van de Maasdijk en daarin verder naar het boezemgemaal Westland bij de Nieuwe Waterweg. Uitbreiding van de doorstroomcapaciteit van de huidige doorgang in de Maasdijk van 4 naar 17 kubieke meter per seconde past in de maatregelen van het hoogheemraadschap om de wateroverlast te verminderen.

De Oranjesluis met het voormalig jachthuis erboven is een historisch monument dat behouden moet blijven. Dat maakt aanleg van een extra doorgang in de Maasdijk net naast de bestaande noodzakelijk.

De bouwmethode voor de nieuwe onderdoorgang moet de hinder voor het verkeer tot een absoluut minimum beperken. Gezien de locatie is dat niet eenvoudig. De doorgang komt in een secundaire waterkering die zijn functie tijdens de bouw moet behouden. Bovendien wordt gebouwd net naast een gevoelig monument. Daarbij komt nog dat de werkruimte beperkt is vanwege het water aan weerszijden van de Maasdijk.

De provinciale weg N220 op de Maasdijk is een drukke, economisch belangrijke ontsluitingsroute van het Westland met het achterland. Het naastgelegen �onderpad� is belangrijk voor schoolgaande jeugd en bestemmingsverkeer.

Provincie en gemeente Westland hebben besloten de N220 op de Maasdijk voor een periode van drie maanden af te sluiten en het verkeer in de regio om te leiden. Dit mede omdat toepassing van een tijdelijke verkeersbrug over de bouwlocatie door middel van een Baileybrug voor dit specifieke geval geen oplossing biedt.

Nelis Infra bouwt de nieuwe doorgang in de Maasdijk voor een aanneemsom van ruim 2,1 miljoen euro. De onderneming uit Halfweg was laagste bij de openbare aanbesteding. Het ontwerp is van Witteveen en Bos, het ingenieursbureau dat ook de directievoering doet.

De doorgang zal bestaan uit een koker van 4,3 meter hoog, 9,6 meter breed en ongeveer 65 meter lang. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. In januari wordt begonnen met de bouw van de nieuwe onderdoorgang. Het onderpad ter plaatse van de Oranjesluis is dan afgesloten. Dit zal tot april 2006 duren. De N220 is in deze fase normaal te berijden.

De tweede bouwfase betreft de aanleg van de doorgang onder de provinciale weg op de dijk. Tijdens dit werk wordt de N220 afgesloten, maar het onderpad is dan weer open.

Om het autoverkeer tijdens de afsluiting van de Maasdijk in goede banen te leiden is een circulatieplan opgesteld. Een woordvoerder van het hoogheemraadschap laat weten dat het tot stand is gekomen na intensief overleg tussen wegbeheerders en grote transportondernemingen. De Maasdijk is immers onderdeel van de route naar Engeland.

Omleiding van het autoverkeer zal, mede door de extra afstand, vertraging met zich meebrengen. De dorpskernen van Naaldwijk, Poeldijk, Monster en �s-Gravezande zullen volgens de woordvoerder misschien wel wat extra (sluip)verkeer te verwerken krijgen, maar het hele verkeersbeeld tijdens de omleiding zal een sfeer van volledigheid ademen.

Reageer op dit artikel