nieuws

Inzameling oude kunststof kozijnen niet meer verplicht

bouwbreed Premium

haarlem – De algemeen verbindend verklaring (avv) waarmee het inzamelsysteem van kunststof kozijnen was geregeld, is van de baan. De Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) is niet langer bereid 8 cent per kilo kunststof profiel aan de de Stichting Recycling VKG (SRVKG) af te dragen op grond van kritiek op het financiële beleid van de stichting.

Acht jaar geleden werd door het ministerie van VROM een avv afgegeven waarmee het inzamelsysteem van kunststofkozijnen was geregeld. Met het ondertekenen hiervan hebben alle aanbieders van kunststof kozijnen zich sinds 1997 verplicht bij te dragen aan het hergebruik. Afgelopen augustus zou met het verstrijken van een termijn van vijf jaar, de avv voor vijf jaar worden verlengd.

De fabrikanten van kunststof kozijnen zijn echter niet akkoord gegaan met een verlenging. Aanleiding voor de weigering was kritiek op het financiële beleid van de SRVKG die op initiatief van de VKG in 1996 werd opgericht. De onafhankelijke stichting coördineert de inzameling, het transport en de recycling van oude kunststof kozijnen in Nederland. In een brief aan de SRVKG schrijft de directeur van VKG, ir. A.J. Zegelaar, dat de industrie zich niet meer conformeert aan de avv op grond van kritiek op het financiële beleid van de stichting. “Ondanks herhaalde verzoeken om rapportage van de financiële situatie van de SRVKG hebben wij tot op heden geen enkele uitleg mogen ontvangen. Zolang de SRVKG niet aantoont dat een hernieuwde financiële meerjarige bijdrage noodzakelijk is voor de instandhouding van het recyclingsysteem en de recyclinggarantie, zal de industrie de algemeen verbindend verklaring niet steunen”, aldus Zegelaar. Directeur A. Stigter van de SRVKG stelt echter dat het financiele beleid wel degelijk volledig bij de VKG bekend is: “Bovendien is ons beleid goedgekeurd door accountant KPMG en geaccepteerd door het ministerie van VROM.”

Reageer op dit artikel