nieuws

Ingrijpende asbestsanering volkswijk Goor akkoord

bouwbreed Premium

goor – De grootschalige asbestsanering van de wijk t Gijmink in Goor kan beginnen. De provincie, gemeente Hof van Twente en woningcorporatie de Goorse Volkswoning hebben de overeenkomst getekend. De drie partijen dragen de kosten van de sanering en het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwbouw van 500 woningen.

Vanaf 2006 wordt gedurende tien jaar grote hoeveelheden asbest verwijderd op een terrein van 15 hectare. De ingrijpende sanering loopt parallel met de ontwikkeling van de wijk.

Over de kosten wil de provincie, die het leeuwendeel voor haar rekening neemt, niets zeggen, omdat men midden in de aanbestedingsprocedure zit. De aannemers dienen nog met inschrijvingen te komen. De drie partijen zijn overeengekomen dat het slopen van de huidige woningen, sanering en het bouwrijp maken van de grond door één opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

De grond wordt tot een diepte van maximaal 1 meter volledig afgegraven. De asbest ligt verspreid over het gebied. Op sommige locaties is de abestconcentratie ver boven de toegestane waarde (24.000 milligram per kilo droge stof bijvoorbeeld) en op andere locaties ligt niets.

Asbest werd vroeger in �t Gijmink gebruikt in gebouwen of voor de tuinverharding. De grond zal op een traditionele manier worden afgegraven, waarbij de asbestresten worden gezeefd, gereinigd en in speciale verpakking worden afgevoerd. Op de afgegraven grond komt schone grond, daarna kan het bouwrijp maken van de grond beginnen.

Reageer op dit artikel