nieuws

Geld aandelen Schiphol gaat naar wegen in omgeving luchthaven

bouwbreed

den haag – Het Rijk besteedt de opbrengst van de aandelen Schiphol aan nieuwe infrastructuur in de omgeving van de luchthaven. Minister Peijs (verkeer) stemt in met deze wens van de Tweede Kamer. Dat betekent minimaal een miljard euro extra voor de bereikbaarheid en leefbaarheid rond Schiphol.

Het Rijk is van plan om een minderheidsbelang van de aandelen te verkopen. Momenteel bezit het Rijk 75,8 procent van de aandelen en hebben Amsterdam en Rotterdam respectievelijk 21,8 en 2,8 procent. De verwachting is dat Rotterdam al zijn aandelen verkoopt en Amsterdam een deel wil houden. De beurswaarde van de luchthaven werd in het verleden geschat op 2,3 tot 3,2 miljard euro.

Op initiatief van CDA-kamerlid E. van Hijum profiteert de omgeving van Schiphol direct van de de opbrengst van de aandelen. Dit zogenoemde oormerken zorgt ervoor dat het bedrag niet terugvloeit naar de schatkist van minister Zalm (financiën) en �verdwijnt� naar andere bestemmingen.

Een motie van deze strekking is gisteren met een ruime meerderheid aangenomen in het parlement. Minister Peijs (verkeer) heeft in een brief laten weten prima uit de voeten te kunnen met het voorstel. Het geld moet volledig worden geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid en een prettiger leefomgeving. Het Rijk gaat er in elk geval vanuit dat de luchthaven tot 2030 op de huidige locatie doorgroeit. Daarna is verplaatsing naar zee mogelijk weer aan de orde.

Te denken valt aan de A6/A9-verbinding naar Almere, maar ook aan de Tweede Coentunnel/Westrandweg/Halfweg. Maar ook de Zuidas zou nooit zo grootschalig zijn zonder Schiphol. Daarnaast zijn er in de omgeving van de luchthaven diverse plannen voor nieuwbouwprojecten en worden bestaande woningen op grote schaal geïsoleerd.

De Tweede Kamer heeft nog niet gestemd over het oormerken van de kilometerheffing. Het is namelijk ook de bedoeling de opbrengst van het rekeningrijden te reserveren voor een infrastructuurfonds. Ook die wens van het parlement kan op een brede meerderheid rekenen, maar de oppositie heeft heropening van het debat gevraagd. Vrij verrassend is dat het kabinet zonder tegenstribbelen heeft toegezegd ook dit voorstel over te nemen. Met name minister Zalm was tot voor kort mordicus tegen een apart fonds voor de heffing waardoor het Rijk voor een groot deel de grip over het geld zou kwijtraken. De motie van VVD�er P. Hofstra gaat echter niet zover. De tekst laat in het midden wie het infrastructuurfonds moet gaan beheren. Naar verwachting wordt de Nota mobiliteit met het bijbehorende investeringsbudget van 80 miljard euro dinsdag vastgesteld.

Reageer op dit artikel