nieuws

Eigen Huis fulmineert tegen precario leidingen

bouwbreed Premium

amersfoort – De Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet onmiddellijk een einde maakt aan de precariobelasting op ondergrondse leidingen voor nutsvoorzieningen. De vereniging voorziet anders uitwassen.

Steeds meer gemeenten heffen precariobelasting op ondergrondse leidingen. Deze heffing kan naar hartelust worden verhoogd om de begroting sluitend te maken. Gemeenten leggen de vaak forse belastingaanslagen bij energie- en waterbedrijven, maar uiteindelijk wordt de rekening betaald door de burger in de vorm van een hogere energie- en waterrekening. Bizar in een tijd waar de politiek ruziet over 35 euro compensatie voor de hogere energierekening, vindt VEH.

Zij vindt dan ook dat minister Remkes deze niet transparante en discutabele heffing onmiddellijk met terugwerkende kracht moet verbieden en niet pas in januari 2007.

Deze week is door CDA en VVD aangedrongen op spoed met het verbod op het heffen van precario op nuts-infrastructuur. De VEH vindt die haast terecht om te voorkomen dat huiseigenaren en huurders onnodig op kosten worden gejaagd door deze verhoging van de lokale lasten. Daarmee wordt tevens voorkomen dat gemeenten voor komend jaar nog even snel precariobelasting invoeren om bij een verbod in 2007 te profiteren van een hogere compensatie via het Gemeentefonds.

VEH wijst er daarbij op dat van 2004 op 2005 de opbrengsten van precariobelasting met zo�n 19,5 procent is gestegen. In de Monitor inkomsten uit lokale heffingen 2005 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën schrijven de verantwoordelijke bewindslieden zelf dat “het belasten van ondergrondse netwerken van waterleiding- en energiebedrijven bijdraagt aan de zeer forse opbrengstenstijging van precario”.

De vereniging vindt de heffing daarnaast discutabel omdat energiebedrijven de heffing van een gemeente gelijkelijk moeten verdelen over hun hele verzorgingsgebied. Dat betekent dat inwoners van gemeenten die bewust geen heffing opleggen, toch moeten meebetalen voor de heffing in andere gemeenten binnen het verzorgingsgebied van een nutsbedrijf.

Reageer op dit artikel