nieuws

Binnenmilieu onder de maat

bouwbreed

den haag – Het binnenmilieu van nieuwbouwwoningen is onder de maat. De ventilatievoorzieningen zijn niet goed en erg lawaaiig , de beganegrondvloer laat veel te weinig lucht door en er is regelmatig sprake van oververhitting in woonkamers. Dat blijkt uit een nog niet eerder gepubliceerde steekproef van de VROM-Inspectie naar het binnenmilieu van recent gebouwde […]

den haag – Het binnenmilieu van nieuwbouwwoningen is onder de maat. De ventilatievoorzieningen zijn niet goed en erg lawaaiig , de beganegrondvloer laat veel te weinig lucht door en er is regelmatig sprake van oververhitting in woonkamers.

Dat blijkt uit een nog niet eerder gepubliceerde steekproef van de VROM-Inspectie naar het binnenmilieu van recent gebouwde woningen. Uit het onderzoek valt op te maken dat er het nodige schort aan het binnenmilieu. Slechts zeven van de veertig onderzochte woningen voldeed aan alle eisen van het Bouwbesluit. Als de watermonsters worden meegenomen, kunnen nog maar twee woningen de toets der kritiek doorstaan.

Het onderzoek is voor Vereniging Eigen Huis een van de redenen om zich te keren tegen de aanstaande aanscherping van de energienorm. De steekproef toont immers aan dat er bij woningen met een energieprestatiecoëfficiënt van 1 al problemen zijn. Aanscherping tot 0,8 zal die problemen alleen nog maar groter maken, aldus de vereniging.

Minister Dekker (volkshuisvesting) heeft naar nu blijkt de inspectie op basis van de steekproef opdracht gegeven een grootschaliger onderzoek te laten verrichten naar het binnenmilieu in nieuwbouwwoningen.

Reageer op dit artikel