nieuws

Zelf woning laten bouwen populair

bouwbreed

den haag – Het particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw heeft de toekomst. Directeur G. Eilander van het bureau Trendbox noemt het een onontkoombare trend dat de woningzoekenden zeggenschap eisen over de te bouwen woningen en baseert zich daarbij op een onderzoek van zijn bureau in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Het onderzoek, waarvan de […]

den haag – Het particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw heeft de toekomst. Directeur G. Eilander van het bureau Trendbox noemt het een onontkoombare trend dat de woningzoekenden zeggenschap eisen over de te bouwen woningen en baseert zich daarbij op een onderzoek van zijn bureau in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

Het onderzoek, waarvan de verwerking van de resultaten op een haar na gereed is, zou uitwijzen dat 48 procent van de Nederlandse bevolking in is voor het bouwen van een eigen huis. Degenen die de voorkeur geven aan een kant-en-klaar huis menen dat het eigen opdrachtgeverschap voor hen niet haalbaar is vanwege de kosten of de ingewikkeldheid ervan. De praktische haken en ogen schrikken veel mensen af, maar, stelde Eilander, “voor 39 procent geldt toch: al doe je er tien jaar over dan nog is een eigen huis bouwen leuker dan een standaardhuis”.

Reageer op dit artikel