nieuws

Tekort rustoorden in Vlaanderen

bouwbreed Premium

brussel – Het tekort aan rusthuizen in Vlaanderen neemt snel toe. Dit bleek tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Confederatie Bouw wil dat ook private instellingen investeren in de huizen.

In 1998 lag de vraag naar rusthuizen op 5464 wooneenheden. Dit jaar is dat aantal meer dan verdubbeld tot een achterstand van 13.220. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat 46 investerinsdossiers geblokkeerd werden. “Maar tegelijkertijd moeten private instellingen meer investeringsmogelijkheden krijgen”, zegt M. Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

Tegen 2010 zal de Vlaamse bevolking voor meer dan een kwart uit 60-plussers bestaan. Tegen 2020 loopt dit op tot bijna een derde. In het eerste decennium van deze eeuw groeit het aantal 80-plussers in Vlaanderen met meer dan 100.000, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse toename van bijna 4 procent.

Dillen: “Vooral bij 80-plussers neemt de behoefte aan zorg en opvang sterk toe. Deze zorg en opvang moeten in de eerste plaats thuis worden aangeboden. Maar zelfs met een belangrijke toename van de thuiszorgvoorzieningen blijft de behoefte aan woonopvang groeien. Op dit ogenblik houdt de bouw van ouderenvoorzieningen geen gelijke tred met de snel toenemende vergrijzing.”

In 1998 lag het aantal plaatsen rusthuizen al 8,8 procent onder de behoefte.  In 2005 is deze achterstand opgelopen tot 17,5 procent. Er zijn dus 17,5 procent te weinig voorzieningen voor bejaarden in vergelijking met wat de vergrijzende bevolking nodig heeft.

Een belangrijk subsidiekanaal voor ouderenvoorzieningen is het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Momenteel zijn 46 subsidiedossiers bij het VIPA geblokkeerd omdat de toelagen uitgeput zijn.

De programmawet (decreet) van de Vlaamse regering voor 2006 dat momenteel aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd, zal het VIPA in staat stellen de betoelaging in de tijd te spreiden. Dillen: “De VCB staat achter dit voorstel omdat het de geblokkeerde investeringsdossiers deblokkeert.

Maar ik hoop dat gelijktijdig een voorstel wordt uitgewerkt om ook de investeringen vanuit de private sector te stimuleren.”

Het VIPA subsidieert namelijk alleen de projecten van zogeheten verenigingen zonder winstoogmerk (VZW�s) en gemeentelijke sociale diensten (OCMW�s). Naast 322 VZW- en 224 OCMW-instellingen telt Vlaanderen 201 private instellingen voor senioren. Ook de private instellingen kunnen dus een belangrijke rol vervullen bij de opvang van bejaarden in Vlaanderen, meent Dillen.

Vaak wordt volgens hem ten onrechte gesteld dat private instellingen veeleer de rijkere bejaarden huisvesten. Dillen: “Niets is minder waar. Uiteindelijk vangen private ouderenvoorzieningen dezelfde doelgroepen op als de VZW- en OCMW-voorzieningen. Omdat de VIPA-toelagen al bij al beperkt blijven en de vraag naar woonopvang voor bejaarden almaar stijgt, is het dan ook hoog tijd om het potentieel van de private sector te activeren.”

De private ouderenvoorzieningen worden op dit ogenblik geconfronteerd met een dubbele discriminatie. Enerzijds vallen zij buiten de subsidiëring door het VIPA. Anderzijds worden de leningen die zij voor hun investeringen aangaan, niet gedekt door een overheidsgarantie. Vandaar het voorstel van de VCB dat de overheid ook voor hen in een waarborgregeling voorziet.

Deze verzekering kan verlopen naar analogie van de verzekering �gewaarborgd wonen�.

�Help private

met investeren�

Reageer op dit artikel